Maja Floberg vill förena slöjd och teologi

Maja Floberg hoppas att någon gång i framtiden bli ”slöjdpastor”. Hon tycker att slöjd kan få ta mer plats i kyrkan och inte bara handla om syföreningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Hon går på Teologiska högskolan i Stockholm med siktet inställt på att bli pastor i Equmeniakyrkan. Hon har nyligen gjort en kandidatuppsats i teologi med titeln ”Syföreningens gåvopraktiker”, där hon specialstuderat Betlehemskyrkan i Göteborg.

Men just nu gör hon ett uppehåll i de studierna för att något år studera ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet.

– Syföreningarna har haft en enorm betydelse för kyrkan och jag tror att de kan fortsätta ha det, om de anpassar sig till dagens förutsättningar. I dag finns en bild av att det bara är gamla tanter som träffas och fikar och kanske stickar lite. De flesta ser det som enbart en social gemenskap. Men man kan jobba med integration och andra frågor och därmed locka olika åldrar, tycker Maja Floberg.

Maja Floberg konstaterar att textilhantverken fått ett uppsving i samhället och tycker att man ska ta tillvara den uppgången även i kyrkorna.

– Jag tror att slöjd är något som församlingarna kan fokusera mer på. I dag fokuserar man på de som kan musik, de som kan leda barn och unga och de som kan prata inför folk. De tre egenskaperna premieras. Det är viktigt att vi hittar sätt att involvera fler, och att vi lyfter andra egenskaper.

Du hoppas kunna bli slöjdpastor, hur skulle det kunna fungera?

– Jag vill hitta sätt att använda slöjden i kyrkan. Om man har något att göra med händerna är det mycket lättare att börja prata. Kommer man till exempel in på jobbiga saker tittar man ner i sin stickning, eller vad det är man sysslar med, och när det lättar upp kan man titta varandra i ögonen igen. Man kan ta lagom avstånd men ändå vara nära.

– Och kanske skulle jag kunna arrangera stick- eller broderi-retreater, sådana anordnas ibland.

Hur många syföreningar lever kvar?

– Det är svårt att veta. Det finns extremt lite litteratur kring syföreningar. I många församlingar där man haft syföreningar har det aldrig skrivits om dem. De har inte ens funnits med i årsberättelserna. Och i dag finns de inte alltid med på kyrkornas hemsidor.

– Men det finns en doktorsavhandling som berör Svenska kyrkan, och den visar en tydlig nedgång men att det ändå finns många föreningar kvar. Och jag tror att det i frikyrkorna finns fler syföreningar än vi tror.

Maja Floberg tycker att det inslag av givande som finns i syföreningar, alltså att tillverka föremål som drar in pengar, har ett värde i sig och hon hoppas att det kan leva vidare.

Kan man nystarta syföreningar?

– Ja, det tror jag. Det startas många stickcaféer i dag, så hantverkandet finns. Men där handlar det inte om att ge vidare det man tillverkar, det som varit en av ursprungsidéerna med syföreningar. Om man kan omdefiniera begreppet syförening mot det som i dag är stickcaféer tror jag verkligen de kan leva kvar.

Fakta: Maja Floberg

Aktuell med kandidatuppsatsen ”Syföreningens gåvopraktiker”, som utgår från hur det fungerat i Betlehemskyrkan i Göteborg.

Bor: I Lindome för tillfället, men annars i Stockholm.

Ålder: 25 år.

Gör: Har studieuppehåll från pastorsutbildningen (Equmeniakyrkan) på Teologiska högskolan för att studera ledarskap i slöjd- och kulturhantverk vid Göteborgs universitet.

Drömmer om: att kunna kombinera pastorstjänsten med att jobba med slöjd i någon form.