Med Paulus som förebild i företagandet

Han vill få Somaliland självständigt, hjälper kristna kineser att få mer makt över vardagen, driver en tidning i Småland och hjälper företag med kommunikation.
Mikael Torstenssons filosofi är att frigöra människor via företagande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!