Miriam Grips egen berättelse om ”spektaklet” i Filadelfia

Miriam Grip var ung när den amerikanske helandeevangelisten William Freeman besökte Filadelfia i Stockholm för 65 år sedan. Här berättar hon med egna ord.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!