När ett helt folk ska få sätta sitt språk på pränt

Något grundläggande i ditt och mitt liv, något vi kanske tar för givet, är att det språk vi talar också finns tillgängligt för oss när vi ska läsa. Att språket finns som skriftspråk som vi kan använda oss av när vi ska läsa den här artikeln eller Bibeln.
Nyangatomfolket har inte haft den lyxen.
Men nu pågår ett översättningsprojekt som ska råda bot på det. Enar Olsson är länken mellan svenska givare och folket i Omodalen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller