Oenighet om kyrkspiran i Borrby

Borrbyborna är inte nöjda med stiftens renoveringsförslag – vill ha sin gamla spira tillbaka

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

De vassa och karakteristiska tornspirorna på kyrkan i Borrby i östra Skåne skadades svårt i en storm för några år sedan, och hela övre delen av tornet fick monteras ner.

Nu ska tornen återuppbyggas, men turerna kring det har varit många. Lunds stift har anordnat en tävling där olika arkitekter fått lämna in förslag på hur de nya spirorna ska se ut.

Men nu har borrbyborna lämnat sin dom. I början av oktober höll byalaget tillsammans med kyrkorådet i Gärsnäs församling ett möte om kyrktornets blivande utformning.

”Fördärva inte Österlens Notre Dame! Man såg kyrkan på flera mils håll”, sa en av deltagarna till Ystads Allehanda.

De förslag som togs fram av ett antal arkitekter på uppdrag av stiftet ratades till stor del – till förmån för en lösning där tornspiran ska se ut som den gjorde innan. Nu ska den projektgrupp som håller i frågan jobba vidare och bland annat träffa länsstyrelsen, berättar Ystads Allehanda.

Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå