Pionjär i Sjukhuskyrkan död

Lilian Bard Nilsson är död. Hon var en pionjär inom den andliga vården i sjukvården i Sverige och blev Sjukhuskyrkans första frikyrkopastor år 1978 på Lunds lasarett.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!