Så blir de kristna inslagen i julens tv

Vad SVT väljer att visa under julhelgerna brukar traditionsenligt bli föremål för diskussioner. Så Dagen hörde av sig till Johannes Söderberg, projektledare i området Religion på SVT och frågade hur tablåerna ser ut i år vad gäller kristen tv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Är det några nyheter i år?

– Vi har i några år sänt ”Julens berättelser” från platsen där det en gång begav sig med biskop Jan-Olof Johansson som ciceron på plats i Betlehem. I år kommer prästen Britt-Marie Hjertén att med egna ord och på sitt personliga sätt berätta julens berättelser i tre avsnitt framför Eva Spångbergs stora julkrubba i Skara domkyrka. Det är en nyhet för i år.

– Under många har Kaj Engelhart kommenterat vår direktsända midnattsmässa från St Peterskyrkan i Rom, men från och med i år kommer journalisten Charlotta Smeds att göra det på plats i Rom.

– I övrigt sänder vi som vanligt julhelgens alla gudstjänster – julbön, julotta, annandagen och söndagen efter jul, denna gång från vackra Boda kyrka i Dalarna.

Hur går det till när tablåerna läggs upp, får ni på er avdelning lägga in en beställning om hur mycket programtid ni vill ha eller får ni en viss pott tilldelad er?

– Inom ramen för vårt gudstjänstuppdrag så får vi fasta sändningstider att leverera program till och med åren har det ofta blivit fyra gudstjänstprogram: julbön, julotta, annandag och söndag efter jul. ”Julens berättelser” (3 gånger 5 min) är ett extra uppdrag som vi ansökt och fått medel till att få göra.

Tradition är ju viktigt vad gäller julen – och det gäller givetvis även julens tv – försöker ni få in något nytt varje år, eller försöker ni främst upprätthålla traditionen?

– Traditionen med gudstjänster under julhelgen är lång och stark. Utöver detta basutbud försöker vi även hinna med något nytt varje år – i år med julens berättelser från Skara domkyrka.

När ni väljer ut kyrkor till exempelvis den tv-sända julottan eller SVT-gudstjänsten på fjärde advent, hur bestämmer ni vilka kyrkor/samfund som kommer ifråga?

– Vi gör över 60 gudstjänstprogram per år i SVT med en såväl geografisk som ekumenisk spridning.

– När det gäller de större helgerna försöker vi hitta församlingar som har de musikaliska och homiletiska resurser (homiletik läran om predikokons, reds anmärkning) som krävs för att få en god variation mellan de olika programmen. Boda kyrka, som är årets julkyrka, ligger dessutom i ett fantastiskt kulturlandskap med sin musikkultur och sina folkdräkter, så det ger ju en extra dimension åt julens gudstjänster i tv-mediet.

Brukar ni få in reaktioner?

– Vi får ofta vänliga reaktioner, där tittare tackar för våra gudstjänstprogram och är glada att de finns i SVT:s utbud. Ibland får vi naturligtvis reaktioner som inte är nöjda med vårt utbud, men de är i minoritet för närvarande. Responsen från gudstjänstprogrammen som sändes från Betelkyrkan på Hönö under september månad i år var anmärkningsvärt stor, med många positiva reaktioner nästan varje dag under de veckor de sändes – det var roligt.

Har du själv något favoritprogram på tv under julen?

– Ja, det skulle vara ”Karl-Bertil Jonssons jul” då – ett program som är tidlöst och ständigt angeläget i sitt budskap. Martin Einald

Explosionen i Beirut
Johanna Svanelind arbetar för Act Svenska kyrkan i Beirut, men är just nu i Sverige. - Den värsta chocken har börjat lägga sig, men det har varit tunga dagar, säger hon om explosionerna i staden.
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Kyrkoledarval i Equmeniakyrkan