Så här olika länge predikas det i samfund i USA

Katolikerna är snabbast och i de traditionella svarta kyrkorna tar predikanten mest tid på sig. Längden på predikningar skiljer sig åt avsevärt mellan olika samfund, visar en undersökning från USA.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!