Skandinaviska läkarbanken har sänt ut läkare i världen i 30 år

Den ideella organisationen Skandinaviska läkarbanken startade 1990. Sedan dess har man skickat volontärer i form av vårdpersonal till missionssjukhus runt om i världen för att stärka upp och sprida kunskap i fattiga länder.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!