Till minne: Carl-Axel Ekman

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Carl-Axel Ekman frontade den av Erikshjälpen då nybildade Skandinaviska Läkarbanken 1990. Carl-Axel kom att tillsammans med sin hustru Monica sätta Garissa i Kenya på kartan för Skandinaviens medborgare.

Det var framför allt genom sitt engagemang mot könsstympningar i nordöstra Kenya som han blev uppmärksammad. Ganska omgående förbättrades hälsoläget i regionen, framför allt för de unga kvinnorna som ofta kom som flyktingar från Somalia.

Paret Ekman byggde också där ett hem för utsatta flickor i Garissa.

Carl-Axels karriär som läkare är välkänt i delar av Sverige. Som klinikchef på kirurgkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås möttes han av stor personlig respekt för sin kirurgiska skicklighet, men framför allt var han en engagerad personlighet.

När det blev känt att han skulle använda semestertid och kompledighet för läkarinsatser i otillgängliga delar av Kenya, var det både överraskande och glädjande. Kolleger och personal på SÄS Borås och Elfsborgs IF, där Carl Axel var fotbollsläkare, backade upp Carl-Axels engagemang på alla sätt.

Vid en sammankomst på en av skolorna i Borås berättade Carl-Axel hur han och hustrun Monica brukade vandra bort mot plåtkyrkan på andra sidan sanddynerna, för att närvara vid gudstjänsterna på söndagsmorgonen. Kanske det var en överraskande nyhet för publiken i den fullsatta aulan. Men för Carl-Axel var det viktigt att berätta om sin tro.

Vid Skandinaviska Läkarbankens årliga möte i Holsbybrunn deltog Carl-Axel och hans hustru Monica alltid vid sammankomsterna. På ett ödmjukt sätt visade de gärna bilder och berättade om sina insatser, Carl-Axel som kirurg och Monica som tandläkare. Carl-Axel fortsatte sin gärning osedvanligt länge, till över 80 års ålder.

På Erikshjälpens hemmaplan i Vetlanda fick gymnasieskolan rejäl information av Carl-Axel själv om det banbrytande arbetet mot könsstympningar. Framför allt några av flickorna på skolan tog till sig budskapet och bearbetade både elever och personal men också lokalmedia med viktig information om Skandinaviska Läkarbanken.

Det är med stor tacksamhet vi minns Carl-Axel Ekman som person och pionjär inom Skandinaviska Läkarbanken.

Roland Nelsson och Göran Ivarsson, initiativtagare till Stiftelsen Skandinaviska Läkarbanken, Lennart Sjöholm, Skandinaviska Läkarbanken

Fakta: