Till minne: Gunborg Andersson

Vår äldsta medlem har fått hembud vid 98 års ålder. Gunborg Andersson har tillhört Tenhults pingstförsamling i 82 år och tjänat troget under alla år. Trots sin höga ålder var hon inte uträknad utan tjänade troget i bön och omtanke.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Hon var en mycket duktig organist och pianist och hennes taktfasta spel gjorde att det var roligt att sjunga med. Hon var med i strängmusiken, så länge den existerade. I söndagsskola och barnmöten tjänade hon troget, hon kunde komma direkt från arbete till barnmötena för att hjälpa till med sången. I söndagsskolan undervisade hon de mindre barnen. Hon var älskad av både barn och föräldrar, och många nu vuxna minns hennes kärlek och trohet.

Hon var också sekreterare i församlingen i många år, och skrev perfekta protokoll med sin tjusiga och drivna handstil. Hon var duktig att formulera sig i tal och skrift. Några kassörer fick hjälp av henne att lösa problem och göra bokslut med räkenskaperna. Dessutom skötte hon församlingens medlemsförteckning på ett föredömligt sätt.

Trots att hon varit avsides- tagen och inte kunnat vara med i verksamheten i kyrkan har hon tjänat troget i bön och omtanke om församlingen. Gunborg var väldigt positiv och uppmuntrade­ alla. ”Tack för att du kom”, sa hon när man besökte henne. Det värmde!

Gunborg Andersson, som dog den 5 oktober, lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi saknar henne, men unnar henne vilan hemma hos Gud. En sångvers passar som överskrift över hennes livsgärning:

Att tjäna dig är min vilja

att höra din röst min bön

att vittna om dig min uppgift

att få möta dig blir min lön.

Man kan säga att hon var en himlens ambassadör, ett sändebud som förde Guds evangelium vidare.

Syskonbarnen med familjer kan vara lyckliga att ha haft en sådan moster. Vi innesluter er i alla våra böner och Gud ska omsluta er på alla sidor och hålla er i sin hand.

Vi lyser frid över Gunborgs ljusa minne.

Enock Karlsson