Till minne: Helena Öberg, Stockholm

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Vid 56 års ålder har Helena Öberg, född Gezelius, Stockholm, gått ur tiden. Helena var frälsningsofficer med majors rang och befordrades till härligheten den 9 mars. Hon lämnade maken Leif, barnen Ralf och Rebecca, barnbarnet Noah, föräldrar, syskon, officerstjänsten och sin plats i Frälsningsarmén på Kungsholmen.

Helena föddes i Tullinge och kom till tro som tonåring efter ett personligt ställningstagande då hon fått svar på många livsfrågor av en troende skolkamrat. Helena utbildade sig till banktjänsteman och gifte sig med Leif Öberg 1983. Paret engagerade sig i kristen evangelisation, kom via Leifs arbete i kontakt med Frälsningsarmén, utbildade sig vid officersskolan och blev frälsningsofficerare 1986. Helena tjänstgjorde, oftast tillsammans med sin man, som ledare vid Frälsningsarmén i Västervik, Hudiksvall, Finspång, Göteborg och Nässjö. I Göteborg innehade Helena en tjänst som medarbetare vid Frälsningsarméns divisionshögkvarter. Efter flytt till Stockholm arbetade Helena Öberg bland annat vid Frälsningsarméns eftersökningsbyrå där hon fick god nytta av sin språkbegåvning när det gällde att söka efter saknade eller försvunna personer. Hon var även medarbetare vid Elisabetgården för öppen social verksamhet i Stockholm.

Helena hade ett genuint intresse och engagemang för sina medmänniskor. Hon var som person okomplicerad, förnöjsam och anspråkslös.

I sommarstugan i Grängesberg i Dalarna fann hon tillsammans med sin familj en god plats för avkoppling.

Närmast saknas Helena Öberg av familj, föräldrar, syskon och vänner i och utanför Frälsningsarmén. Karin Larsson

Böneutrop
Kyrka och politik