Till minne: Inger Johansson

Vår vän och kollega Inger Johans­son fick den 17 oktober hembud efter ett långt liv. Hon föddes den 13 juli 1927 på Sydkoster, som en av 13 syskon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Inger var evangelist på Skaraslätten (Slättmissionen) 1944–1953. Efter studier på Örebro missionsskola (1953–1956) samt språkstudier i England reste hon 1958 till Japan som Örebro­missionens missionär.

Jag lärde känna Inger 1968 när jag kom ut som ny missionär och började studera japanska i Kobe. Osaka evangeliska kyrka,­ som Inger grundat tillsammans med Maj-Britt Skog, låg närmast min studielya så jag var där så gott som varje helg under den två­åriga utbildningen. Vilket omhändertagande! Det blev en inblick i japanskt församlingsliv. I Osakaförsamlingen fanns en grupp unga män och kvinnor som bar på en kallelse till förkunnare. Inger manade dem att vara flitiga själavinnare och bedjare och att hålla Guds hus rent och fint. En av dessa män blev efter utbildning vid Kansai bibel­institut, tillsammans med sin maka, pastor i Osakaförsamlingen.

När de blivit ”varma i kläder­na” började Inger ett nytt pionjär­arbete i Minoo 1980, tillsammans med ytterligare ett par som hon och pastorsskolan fost­rat. Efter ett par år blev Inger svårt sjuk i reumatisk feber och giftstruma och tvingades avbryta sin tjänst för vård i Sverige. Jag fick då förtroendet att träda in i hennes ställe fram till bildandet av Minoo evangeliska församling år 1985. Då inbjöds Inger som hedersgäst och möttes av mycken kärlek och tillgivenhet. Det besöket blev avslutningen av hennes missionsgärning i Japan.

I Sverige bosatte sig Inger i Göteborg, nära systern Nancy som blev henne till mycken hjälp de sista åren.

Vi känner särskilt för Nancy­ som blivit ensam kvar av alla syskonen.

Vi lyser frid över Ingers ljusa minne.

Missionärskamraterna genom Eila Jonsson