Till minne: Ingrid Ax

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Ingrid Ax, Ödeshög, har avlidit i en ålder av 94 år.

Hon föddes i Bäck Boet, Ödeshög. Där bodde hon större delen av sitt liv. Hon gifte sig 1948 med Sigurd Ax och fick sex barn. Sigurd avled 1998. Ingrid tog hand om hemmet och barnen.

Yrkeslivet ägnades bland annat åt lokalvård och bespisning. Ingrid har sedan ungdomen tillhört Sionförsamlingen i Boet och där varit organist och söndagsskolelärare. Söndagsskolan har särskilt legat henne varmt om hjärtat. Sedan Sionförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen i Ödeshög har upphört har hon tillhört Alliansmissionen i Ödeshög.

Fritiden ägnade hon gärna åt resor om tillfälle gavs. Ingrids liv var genomsyrat och präglat av en stark gudstro och hon hade stor omsorg om familj och vänner. Hon har även varit engagerad inom Väntjänsten i Ödeshög. Hon bodde de sista åren på äldreboendet Solgården i Ödeshög.

Närmast sörjande är barnen Solweig, Eleonor, Roland, Magnus och Marianne med familjer och framlidne sonen Weines familj.

Eleonor Jakobsson

Böneutrop
Kyrka och politik