Till minne: Jalmar Holst

Jalmar Holst föddes den 6 mars 1924 i Tollarp, Skåne. Han förlorade redan som litet barn sin mor, när folkskollärarinnan Betty gick bort i lunginflammation. Under uppväxten arbetade han i far Ottos handelsträdgård och på olika jordbruk i Skåne. Det var i denna ungdomstid han blev frälst och anslöt sig till den pingstväckelse som på många sätt kom att prägla hans liv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

På en evangelistkurs i Filadelfia i Stockholm mötte han inte bara Lewi Pethrus utan också sitt livs kärlek Elsa. I de västerbottniska skogarna utanför Piteå hade även hon kallats till pingstevangelist, och deras gemensamma livsresa har varat ända fram tills i dag. Efter tjänst som predikant i olika pingstförsamlingar i landet slog Jalmar och hans unga familj slutligen ned sina bopålar i stationssamhället Korsberga, utanför Hjo.

Under tiden i Korsberga var Jalmar församlingsföreståndare, predikant och med tiden en pådrivande kraft i det ekumeniska samarbetet på orten. Den smalspåriga järnvägen gick fortfarande på sträckan Hjo – Stenstorp och familjen, som nu hade vuxit till sju personer, flyttade från Elimkapellet till stationen. Han blev med tiden respekterad och omtyckt som stationsföreståndare, ordförande i Hjos KDS-avdelning, ledamot i kommunalfullmäktige och under många år Korsbergas lantbrevbärare. Han var plikttrogen och hade samtidigt en stor medkänsla med samhällets svagaste.

Läsning och förkovran var ständigt Jalmars ideal, samtidigt som församlingsliv, försörjning och familjen naturligtvis krävde­ sitt. För oss barn stod han för trygghet och stabilitet, vilket vi fortfarande är tacksamma för. Barnaskaran växte ytterligare och när vi barn samlade våra familjer i somras kunde vi räkna till inte mindre än ett 80-tal: barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Jalmar Holst avled den 11 oktober.

Nu kan pappa sjunga i himmelen, precis som han gjorde när han i ungdomen cyklade på grusvägarna i Skåne: Nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min träldomstid är slut.

Mikael Holst, för barnen