Till minne: Josef Östby

För några dagar sedan fick jag genom ett telefonsamtal veta att Josef Östby, älskad vän och pingstpastorskollega och visionär, tidigare på dagen fått sluta sitt liv och flytta hem till sin Frälsare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Josef var för mig, under två intensiva år i Gävle Pingstförsamling på 1970-talet, min församlingsföreståndare, mentor, vän, ständige uppmuntrare och alter ego. Vi hade barn i ungefär samma ålder och umgicks som familjer också på den fritid vi hade och som liksom smälte samman med tjänsten och livet utan att det störde oss nämnvärt.

När jag efter fyra års borta-varo från tidigare förkunnartjänst i Gävle kom tillbaka som Josefs närmaste medarbetare, fick jag vara med på den fascinerande resa som pingstförsamlingen där fick göra med ettårig bibelskola, missionsarbete genom evangelister och pastorer i en rad länder och ett spännande undervisningsarbete i församlingen med bibelutläggande predikningar från en rad bibelböcker, där församlingsmedlemmarna tycktes leva och andas i bibeltexterna.

Josef var en av de mest begåvade och fängslande förkunnare, visionärer och andliga ledare jag har lärt känna. Ändå – eller kanske just därför att han var så trygg i sig själv – mötte jag en inställning av obegränsat förtroende och ständig uppmuntran att ”ta för mig” och utvecklas och våga växa och tjäna. Han var en prestigelös ledare som gladdes över utvecklingen hos dem som fanns omkring honom.

Under senare år hade somliga­ tappat förtroende för honom, och ganska många dörrar tycktes stängda. Ett mått på Josefs storhet är hans förmåga att under de åren gå in i de uppgifter som stod öppna, till exempel kontakten med sina grannar. Där blev han, som var van att predika för, och påverka, hundratals och tusentals åhörare, pastorn och själavårdaren för många människor i kvarteren i Hässelby där han bodde.

För ett par år sedan kom berättelsen om hans liv i ett samarbete med dottern Cecilie Östby. Dess titel är ”Den som tror på mirakel är realist”. Den titeln fångar Josef Östby riktigt bra.

Vila i frid! Du gode och trogne tjänare, gå in i din Herres glädje! (Matt 25:21)

Ingvar Holmberg, Norrköping