Till minne: Marina Larsson

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Vår missionärskamrat och vän, Marina Larsson, fick den 23 november efter en lång tids sjukdom flytta hem till himlen.

1970 reste hon tillsammans med sin kamrat till Honduras. Hon hade då arbetat som barn- och ungdomsevangelist i Sion Norrköping under några år.

Tyvärr fick Marina resa hem efter dryga året på grund av sjukdom, men kom tillbaka senare till en ny period på lite mer än tre år.

Vi minns Marina som en person med integritet, mycket social och med ett stort och varmthjärta. Hon tvekade aldrig att ta itu med vilket arbete som helst. Besökte sjuka, vid katastrofer körde hon bräder och cement till behövande uti byarna, medverkade i gudstjänster, söndagsskola och inte minst i alfabetiseringsprogrammen.

Många är de honduraner som i dag kan läsa och skriva tack vare Marinas idoga arbete.

Efter att hon slutat sin tjänst i Honduras studerade hon på Betelseminariet. Efter studietiden arbetade Marina på olika platser- på äldreboende, som sjukhuspastor, i secondhandbutik och Ria. Men hon var också tillgänglig och tolkade och hjälpte spansktalande där hon bodde. Alltid i tjänst för tjäna. Det var Marina!

De sista åren bodde Marina i Skellefteå, trakter som hon kom ifrån.

Vi tackar Gud för den tid vi fick lära känna henne och arbeta tillsammans.

Kamrater och vänner från Honduras genom Iréne Valfart