Till minne: Maths Häggmyr

Maths Häggmyr, Mariestad, avled den 5 januari i en ålder av 86 år. Hans närmaste är sonen Olof och döttrarna Annette och Maria med familjer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Maths Häggmyr föddes i Västergötland och växte upp på Lars Eriksgården på Kinnekulle, där föräldrarna drev lantbruk och åkeri. Det föll sig naturligt att Maths tidigt kom att delta i husdjurens och gårdens skötsel.

Kinnekulles natur och kultur, liksom dess människor var honom väl förtrogna och en kristen livshållning hade grundlagts i hemmet.

Maths var tekniskt begåvad­ och särskilt radio i alla dess former fångade hans intresse. Längre fram skulle detta intresse påverka hans yrkesval. Hans läsbegåvning förde honom till studier vid Karlskoga praktiska läroverk och på distans vid NTI, Nordens teknikerinstitut. Senare läste han till radio- och tv-mästare vid Hantverksinstitutet i Stockholm.

Maths gifte sig 1954 med Ulla-Brita, född Bolin, och Mariestad blev deras hemort. Här startade han också eget företag, där båda makarna var engagerade. Maths hade ett stort kontaktnät ute i landet, där han anlitades som ljudkonsult vid byggen av kyrkor och andra offentliga lokaler. Han var starkt engagerad för närradion och vid dess genombrott behövde många föreningar och kyrkor experthjälp med utrustning och sändningsstart. Han blev också efterfrågad av flera med missionsverksamhet i Afrika och Sydamerika dit han gjorde många resor med radiouppdrag.

Maths Häggmyr var också­ med i ledningen för Radio HCJB, som hade inpelnings­lokaler i Mariestad och sände programmen från Ecuador.

Maths har hunnit med många viktiga uppdrag i sin hemförsamling, Mariestads Baptistförsamling, och när Korskyrkan byggdes 1983 var han byggnadskommitténs ordförande.

Ett stort kulturarbete har han nedlagt med sin mångåriga inspelningsverksamhet, både gällande gudstjänster i hemförsamlingen under flera årtionden och i ekumeniska sammanhang på de kända sommarkonferenserna. Ett gediget material finns lagrat för framtida forskning i Evan­geliska Frikyrkans arkiv, Läsaren, i Örebro.

Maths Häggmyr var inte mångordig i sin framtoning, men ordhållig. Kring hans trygga person samlas inte bara en sammanhållen familj utan också en stor skara vänner utöver landet, som i sorgen också bär med sig rika minnen av en osjälvisk människa och vän.

Bernt Gannå