Till minne: May Cronholm

Frälsningsofficeren, fru brigadör May Cronholm, Malmö, har befordrats till härligheten. Hon avled den 19 oktober i en ålder av 98 år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

May Cronholm föddes i Hälsingtuna socken i Hälsingland, kom tidigt till tro och anslöt sig till Frälsningsarmén i Hudiksvall. Innan May vid 23 års ålder reste till Stockholm för att påbörja sin officersutbildning vid det som då hette Frälsningsarméns krigsskola, hade hon varit affärsbiträde.

Hon gifte sig med Carl Cronholm 1948 och hade dessförinnan tjänstgjort vid Frälsningsarméns kårer i Riala, Heby, Hamrånge, Sävsjö, Avesta och Svartvik.

Två barn växte upp i familjen Cronholm. Makarna hade bland annat ansvar för frälsningsarmékårerna i Lindesberg, Lycksele, Piteå, Askersund och Rättvik.

Ansvar som ledare följde sedan vid Frälsningsarméns hotell i Göteborg och Norrköping liksom vid ungkarlshotellet i Malmö. Malmö blev makarnas bostadsort även sedan de pensionerats från aktiv tjänst. May pensionerades 1979 och blev änka 1991.

May Cronholm var en skicklig pianist vid Frälsningsarméns kår Malmö 2, vilket bland annat visade sig vid de årligen återkommande musikgudstjänster som Frälsningsarmén i Malmö firade på Malmö stadsteater varje långfredag under en låg följd av år. May gjorde sig känd som en kvinna med sinne för ordning och reda och ett positivt sinnelag. Hon var aktiv och hade många av sina intressen grundade i sin kristna tro och sitt engagemang i Frälsningsarmén. May var en person som bad mycket. Hon läste olika slags litteratur, löste korsord, promenerade och ägnade tid och intresse åt barn och barnbarn. Helst ville hon att det mesta skulle vara som det alltid hade varit men hon var ändå inte rädd att pröva nytt.

May Cronholm saknas närmast av sonen Curt Cronholm och dottern Gun Andersson med familjer, övrig släkt och vänner i Frälsningsarmén.