Till minne: Ola Ullsten

Förre statsminister Ola Ullsten är död

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Statsminister, utrikesminister och partiledare Ola Ullsten (FP och nu L) har avlidit 86 år. Han växte upp i Västerbottens frisinnade miljö och acklimatiserade sig senare i Stockholmsmiljön som tjänsteman i Folkpartiets riksdagskansli och senare aktiv politiker. När jag första gången träffade Ola Ullsten var när han övertog förbundsordförandeposten i FPU (Folkpartiets Ungdomsförbund) vid kongressen på Strandbaden i Falkenberg 1962 efter Per Ahlmark.

Ola Ullsten utvecklade ett socialliberalt engagemang i Bertil Ohlins anda samt var skeptisk till alltför nära samarbete med dåvarande högern och ville gärna samarbeta med centern. Han var inte främmande för ett blocköverskridande samarbete med socialdemokraterna, men insåg samtidigt svårigheterna att få en folklig acceptans av detta bland allmänborgerliga väljare. Resultatpolitiker som gärna omgav sig med duktiga personer med grundliga faktakunskaper. Han var vänfast och plikttrogen med humor i det privata samtalet, men upplevdes mera torr och sträv i den offentliga diskussionen. Ola Ullsten förverkligade det av de ideella folkrörelserna hett eftertraktade en procentmålet i det svenska U-lands biståndet.

Som statsminister i FP-regeringen med 39 riksdagsledamöter lyckades han med resultatinriktad offensiv politik bli mäkta populär bland väljarna senhösten 1978, varefter de andra båda borgerliga partierna satte in sina nålstick mot minoritetsregeringen under våren 1979 med åtföljande minskat väljarstöd för FP-regeringen. Själv som riksdagsledamot var jag FP-representant vid KU (Konstitutionsutskottet) granskningen 1979 i riksdagen av FP-regeringen. Då var det enligt (S) näst intill kriminellt att som statsråd äga aktie, vilket riksdagsmajoriteten tillbakavisade.

Efter sin aktiva politikertid var Ola Ullsten ambassadör på flera platser, men han fortsatte att deltaga i olika FP-sammanhang långt upp på ålderns höst alltid lika intressant att samtala med. Själv sammanfattade han sin politikergärning i memoarboken ”Så blev det” Ekerlids Förlag.

En statsman, politiker och ambassadör har lagt ned sin vandringsstav och vi får föra det politiska arvet vidare inom Liberalerna.

Esse Petersson Seniorpolitiker (L), socialliberal samhällsdebattör, tidigare riksdags-, landstings/region och kommunpolitiker (FP).