Till minne: Roland Stenlund

Vi nåddes nyligen av beskedet att PMU:s förre detta direktor, Roland Stenlund, fått hembud efter en kort tids sjukdom. Han avled den 12 oktober.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Det är med stor tacksamhet vi tänker på allt det Roland gjort för svensk pingströrelse och vårt arbete i världen, bl.a. under sin tid som PMU:s direktor.

När Roland kom till PMU hade han en bred bas av erfarenheter, inom folkbildning, församlingsarbete, och internationellt missionsarbete. Han var med sin bakgrund mycket lämpad för att utveckla PMU:s verksamhet.

Roland ledde PMU med stor energi och hängivenhet under åren 1990-2001. Under dessa år utvecklades arbetet på ett fantastiskt sätt. Ett exempel är att PMU:s styrelse 1992 beslutade om att påbörja arbetet med second hand, ett arbete som i dag vuxit enormt, och som spelar en stor roll för svensk pingströrelses sociala engagemang både i Sverige och runt om i världen. Ett annat exempel kan hämtas från PMU:s och svenska pingstförsamlingars stora insatser i Centralafrika i mitten av 1990-talet, efter Rwanda-krisen och de stora flyktingströmmarna som följde av det.

Det var också under Rolands tid som ett stort arbete gjordes att fördjupa partnerskapet mellan svensk pingströrelse och lokala samarbetskyrkor och -organisationer, bland annat genom att sjösätta den stora processen med att arbeta igenom värderingar, relationer och visioner, under namnet Building the Kingdom of God Together. Samtidigt arbetade PMU tillsammans med svenska församlingar och partner i andra länder med att fram landstrategier. Roland brann också för att folkbildningens principer skulle genomsyra PMU:s arbetssätt och insatser.

Även efter att Roland slutade som direktor 2001 gjorde han olika viktiga insatser för PMU, bl.a. genom insatser i DR Kongo så sent som 2015, det land som fått så många år av Roland och hans hustru Anitas liv.

Roland var en fantastisk person och mentorsfigur som fick oss kollegor att tänka i nya banor. Hans inspel i samtal och processer var skarpa och analytiska, och man fick alltid med sig något i mötet med honom. I samarbetet med honom uppskattade vi också att han var så orädd, och att han hade en förmåga att läsa av sin samtid på ett intressant sätt.

Vi ser många tydliga spår av Rolands viktiga insatser på PMU och för svensk pingstmission, och vi är glada och tacksamma över att få förvalta det arv han lämnat efter sig. Vi lyser frid över hans minne och tänker särskilt på Anita och hela familjen i deras saknad efter Roland.

Niclas Lindgren, direktor PMU.