Till minne: Rose-Marie Claesson, Skärstad.

Pastor Rose-Marie Claesson avled mycket hastigt den 4 juli 2020. Hon stod mitt uppe i en tjänst som pastor och föreståndare i Skärstads Alliansförsamling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!