Till minne: Sven Söderbladh

Sven Söderbladh från Sundsvall fick vid 93 års ålder, den 12 oktober, avsluta sina dagar och flytta hem till Himlen, en plats som han ofta sjöng om i sina sånger.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Han efterlämnar närmast makan Kerstin och barnen Eivor, Ingvar och Karin med familjer. Sven växte upp som enda barn i Holm med sin mor. Vid 16 års ålder fick han en gudsupplevelse som kom att förändra hans liv radikalt. Livet fick en annan mening som han själv uttryckte det. Efter avslutad bibelskola blev han anställd i pingstkyrkan Örnsköldsvik. Andra församlingar som han arbetat i är Laggarberg, Noraström, Stigsjö och Kungsnäs. Skriva sånger, spela gitarr och dragspel var hans stora intresse i livet och många är de som fått lyssna till hans sång och spel. Han skrev även många barnsånger vilket visade på hans genuina intresse för dem. Sven bidrog med sång och musik i bland annat Dragspelsklangen, Alnö-teamet och allsångsorkestern i pingstkyrkan Sundsvall.

Efter avslutad församlingstjänst arbetade han några år på Posten, där fick han lära känna många olika människor, något som han älskade. Han tyckte även om att vara ute i naturen där fiske och bärplockning var en del av hans intressen. Sven efterlämnar ett arv med sångtexter, och något vi kommer att minnas är hans fokus på Jesus och önskan om att fler skulle få en personlig gudsrelation. Det som genomsyrade hans liv var den vänliga framtoningen, hans positiva syn på livet och hans uppmuntrande ord. De två sista meningar i livet var ”det blir snart bättre” ”jag är glad att jag är frälst”

Kerstin, barnen Eivor, Ingvar och Karin