Till minne

Till minne av Marie Hallsten, Uppsala

Marie Hallsten

Frälsningsofficeren, major Marie Hallsten, har befordrats till härligheten. Den 21 juli, vid 62 års ålder, lämnade hon efter många års sjukdom sin make, tre söner med familjer, tre bröder med familjer och övrig släkt.

Marie Hallsten, född Bornström, växte upp i Borlänge i en familj med fyra syskon. Kompisar tog med Marie till Frälsningsarmén där många ungdomar var scouter och musikanter. Marie kom till tro och tillbringade stor del av sin fritid på “Frälsis”. Efter några år utbildade hon sig till ungdomsinstruktör vid Dalarö folkhögskola. Där var också Per Hallsten elev. Per och Marie blev ett par, gifte sig 1980 och bosatte sig i Uppsala. Där innehade Marie tjänsten som ansvarig för Frälsningsarméns livaktiga barn- och ungdomsarbete i staden. Marie och Per Hallsten utbildades till officerare vid Frälsningsarméns officersskola, blev officerare 1985 och inledde en mångårig gemensam tjänst bland annat som ledare för kårerna i Säffle/Åmål, Landskrona, Halmstad/ Oskarström, Kalmar och Kumla. Marie och Per blev föräldrar till tre pojkar.

Från början av 2000-talet hade Marie sin arbetsplats vid Frälsningsarméns divisionshögkvarter i Örebro, varifrån hon bland annat ansvarade för samfundets statistik. Hon arbetade med administration och bokföring och hennes kunnande inom it-sektorn blev till stor nytta. År 2011 pensionerades Marie Hallsten. Stor del av fritiden ägnade hon åt att stötta och hjälpa sina söner. Hon har även kopplat av med virkning och tyckt om att resa med familjens husvagn. Uttalandet “Marie har alltid hittat modeller för hur det ska fungera”, kännetecknar en person som gjorde sitt yttersta för att hjälpa dem som fanns i hennes närhet. Under Maries sista tid i livet höll familjen nära kontakt genom täta videosamtal. Marie regisserade även gudstjänster som sändes digitalt från Frälsningsarmén i Uppsala.

Marie Hallsten saknas närmast av maken Per, sönerna Oscar, Simon och Marcus med familjer, bröderna Anders, Lars och Lennart med familjer samt övrig släkt och vänner i och utanför Frälsningsarmén.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig