Unikt konfirmationsläger firade 50 år

1700 ungdomar har genom åren deltagit i de konfirmationsläger som förre kyrkoherden Sten Hallonsten startade för 50 år sedan. Varje år har hälften av dem varit unga med funktionsnedsättningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

I helgen hölls en jubelkonsert i Allhelgonakyrkan i Lund för att fira de 50 åren och för att avtacka Sten Hallonsten. Flera som konfirmerats genom åren fanns med.

Idén om ett integrerat scoutkonfirmationsläger, där hälften var ungdomar med funktionsnedsättning och hälften utan, kom 1968. Och så har det fungerat sedan dess.

– Det har vi varit unika i Sverige med. Metoden ger ungdomarna möjlighet att lära känna varandra, hitta vänskap och gemenskap, och till viss del bli av med fördomar om varandra, säger Sten Hallonsten.

Kyrkan hakade på det faktum att den första omsorgslagen i Sverige kom 1968. Där slogs fast att även utvecklingsstörda skulle ha rätt till utbildning och bildning. För att kunna konfirmeras måste man kunna läsa och skriva och då var också konfirmationen inträdesbiljett till nattvarden, vilket uteslöt den här gruppen från kyrkans sakrament, berättar Sten Hallonsten.

–  Teologiskt var det en spännande resa att få öppna möjligheter för fler människor att dela det budskap Jesus gett, att alla är välkomna.

På Åhuslägret, som det heter, deltar 40-50 unga varje sommar. De erbjuds sedan gemenskap i ”All saints club” i Allhelgonakyrkan. De första tre åren efter att man deltagit i lägret är man välkommen dit varje vecka.

– Frågan om människovärdet har varit grundläggande hela tiden. Vi har utgått från Bibelns budskap om Kristi kropp, att delarna hör ihop och att om någon är svag ska de andra delarna stödja de svaga.

– De icke funktionshindrade talar ofta om vad de lärde sig på Åhuslägret och de blir sedan ambassadörer för att alla människor har samma värde.

Många vittnar om den glädje, frihet och gemenskap som lägren gett.

– Det är en fantastisk livsgärning som Sten Hallonsten har gjort. Han har personligen träffat alla konfirmander inför lägren, ansvarat för lägren och fostrat nya ledare bland de gamla konfirmanderna. Vår dotter, som har en utvecklingsstörning, var med på lägret 1999 och det är bland det bästa hon varit med om, säger Ida Andersson i Arlöv.

Nu övertar prästen Theresa Callewaert ansvaret för Åhuslägren, hon var själv en gång konfirmerad på lägret och utbildades sig sedan till präst.