”Vi har inte förstått hur utsatta unga är”

7 frågor till Maria Hedström, som fyller 45 år i dag, torsdag, och ibland samtalar i kyrkan om sex och samlevnad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Du är chefsbarnmorska i Söder­tälje, trivs du med jobbet?

– Ja. Det är mycket fokus på förlossningsvården i Stockholm just nu och det pratas om kris, vilket är den ena sidan. Men att jobba med nyblivna och blivande föräldrar är det bästa man kan göra och att få leda en sådan verksamhet är en förmån.

Du samtalar i kyrkan om sex och samlevnad, har det en koppling till ditt jobb?

– Ja troligen, kombinationen församlingsledare i Korskyrkan i Stockholm och barnmorska gör det naturligt att man frågar mig. Det finns ett stort behov, både i kyrkan och samhället, att prata om sexualitet, det märker jag.

Är det skillnad mellan hur sex behand­las i kristna sammanhang och i sekulära?

– Ja, även om vi blivit bättre på att tala om dessa frågor i kyrkan är det stor skillnad. Framför allt tror jag inte att vi, i samhället i stort men särskilt i kyrkan, har förstått hur unga har det i dag, hur otroligt utsatta de är. Särskilt för pornografi och för exploatering av kroppen. Där behöver vi möta dem, annars kommer de ungdomar som växer upp i våra kyrkor att leva i två helt separata världar. Och tar inte vi upp det med dem så tar de inte upp det med oss.

– Men inte heller den profana världen har förstått hur unga exploateras, och exploaterar varandra.

Hur ser du på det som hänt i spåret av Metoo-kampanjen, där kvinnor berättar om att de utsatts för övergrepp och trakasserier?

– Det är viktigt att de här sakerna har kommit upp. Sedan har jag uppfattat att syftet från början var att peka på ett strukturellt problem: att många kvinnor blir kränkta av män – och pojkar – som tagit sig rätten till deras kroppar. Det är en poäng att så många kvinnor berättar att ”det här har vi också varit med om”. Men nu har det lett till att peka ut enskilda och hänga ut dem som förövare. Jag tror man tappar poängen med det. Vi tycks ha ett behov av att peka på andra och säga att de är dåliga.

– Även inom kyrkan behöver vi diskutera hur vi skapar miljöer där man behandlar varandra med respekt. Men också peka på att det ska finnas nåd för alla människor. Ingen är så dålig att han inte har rätt att begrunda sina misstag och säga förlåt, alltså säga förlåt till dem som han har sårat, inte till oss andra.

Du tillhör församlingsledningen i Korskyrkan i Stockholm, hur skulle du beskriva den rollen?

– Att ingå i ett team, där några är församlingsledare på sin fritid och andra är anställda pastorer, som tillsammans utgör ett andligt ledarskap för Korskyrkan.

Ska du fira din 45-årsdag?

– Ja, jag brukar vara dålig på att fira egna födelsedagar. Men nu ska jag fira med min man, mina barn, föräldrar och syskon. För jag tycker väldigt mycket om kalas – och att få presenter.

Vad önskar du dig?

– Ett växthus skulle inte vara så dumt! (skratt) Vi byggde hus för fem år sedan och hoppas kunna göra i ordning tomten till sommaren, så saker till trädgården vore roligt.