”Vi kan lära av våra vänner i Moldavien”

Det är inspirerande att höra hur församlingarna i Moldavien tänker. Så säger Rohde Holmgren, som fyller 60 år på lördag, men hellre pekar på missionsarbetet än på sig själv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Engagemanget för Moldavien och Ukraina fyller 25 år i år. Då gjordes den första resan från pingstförsamlingen i Gnosjö till Moldavien, och med ett stopp även i Ukraina. Sedan dess har det blivit så många resor att Rohde Holmgren inte ens har räknat dem, men det blir minst ett par om året.

I Ukraina har fokus varit barnhem och ett cancersjukhus, i Moldavien kontakter med församlingar, främst via den nationella Pingstunionen.

– Där har det handlat om stöd till pastorer, och andra behov som de påtalat, och då kan det också ha varit praktiska saker som kyrkbyggen, berättar hon.

Egentligen började det redan på 1970-talet då församlingen tog till sig de båda länderna som böneområde. Numera är man ordförandeförsamling inom Pingst för Moldavien.

Rohde säger att hon inspirerats mycket av Moldaviens pingströrelse. Deras sätt att tänka är unikt bland de forna sovjetstaternas kristna grupper, och spelar en stor roll i det evangeliska arbetet, även i andra delar av världen.

– Man lär sig så otroligt mycket när man är där. De inser att om de ska förändra landet så måste de börja från början.

”Om vi fostrar fram en ny generation med andra värderingar så kommer de människorna att ta plats i alla samhällskikt, och även i politiken.” Ungefär så har man formulerat sin strategi i ett land som bland annat kämpar mot korruption och byråkrati.

– Det här sättet att tänka är inte bara ord, utan de jobbar praktiskt för det. Det här förverkligare de dels via ett barnhem, dels via en stor skola med grundskola och gymnasium. De planerar även för ett universitet.

– En av de församlingarna vi har kontakt med har byggt upp ett äldreboende för 50 boende, som regeringsfolk nu kommer och tittar på. Från början ville staten inte veta av pingstvännerna men nu står deras äldreboende som modell för andra, det finns inget liknande i landet.

Det finns också ett hem för svårt fysiskt handikappade ungdomar. När de som bor på statliga barnhem fyller 18 år finns det ingen som tar hand om dem, de hamnar antingen på ett mentalsjukhus eller på ett statligt ålderdomshem.

– När församlingen fick upp ögonen för detta kände de att de måste göra något. Det här hemmet är en modell som det också blir uppmärksamhet kring i samhället, säger Rohde.

– Samtidigt driver de församlingsplanteringar. De vill använda den tid som de har nu. Man vet inget om framtiden.

Även om Rohde Holmgren inte vill ha fokus på sin egen insats har hon bjudit in till ett stort 60-årsfirande i Pingstkyrkan Gnosjö på lördag. Då blir det insamling till församlingens mission.

– Den här gången känns det faktiskt roligt att fylla år, jag brukar inte vara så intresserad av det annars. Särskilt som vi får chans att göra något som betyder något för någon annan, samtidigt som vi samlar släkt och vänner. Det känns meningsfullt.

Rohde Holmgren

Fyller: 60 år den 11 november.

Bor: Gnosjö.

Tillhör: Gnosjö pingstförsamling.

Familj: Man, fyra barn och åtta barnbarn.

Yrke: Tandsköterska, numera anställd i Prisma Care.

Intressen: Missionen och församlingen, hinner inte så mycket mer.