Färre aborter med gratis p-medel

Efter att gratis preventivmedel för unga infördes i Norrbotten har aborterna där halverats på tre år. "Det är fantastiska siffror som visar hur aborterna har gått ner", säger överläkaren Åke Berggren.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!