Fem KD-politiker svarar: Delar du partiets syn i asyl- och flyktingpolitiken?

Under KD:s kommun-och landstingsdagar frågar Dagens Hasse Boström fem KD-representanter hur de känner inför partiets generella linje i asylfrågan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

93614.jpg

Matilda Stålbert, kommunfullmäktige Göteborg.

– Det är egentligen inget särskilt som jag vill ändra på. Men vi skulle ha kommunicerat ännu tydligare vad vi tycker om vikten av familjeåterförening. Jämför med Centerns politik, som framstår som en mjukare linje, men i verkligheten har de en mycket hårdare politik än vi. De står inte för familjeåterförening till exempel. Och de säger också att alla är välkomna men att folk som kommer hit får klara sig själva.

93544.jpg

Lennart Bondeson, kommunalråd, Örebro.

– Nej. Jag har skrivit under motionen till höstens riksting som är kritisk i den här frågan. Jag förstår att partiet fått ta snabba beslut utifrån migrationsutmaningen men jag tycker det finns anledning att ompröva en del beslut. Jag vill ha en mer human inriktning och är kritisk till tillfälliga uppehållstillstånd. Att partiet står för familjeåterförening har inte kommit fram tydligt. Det här är en av de frågor som ligger väldigt nära vår värdegrund. 

93547.jpg

Liza-Maria Norlin, kommunstyrelsen Sundsvall.

– Jag är en av dem som skrivit under motionen som debatteras mycket i media nu. Anledningen till att jag står bakom den är att vi haft en turbulent period när det gäller flyktingar och man har fattat många snabba beslut. Jag tycker att vi behöver backa tillbaka. Vi bör fråga oss: Vad är bra framöver utifrån ett humant men hållbart perspektiv? Vi behöver ett system med möjliga flyktvägar för dem som behöver hjälp.

 

93545.jpg

Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd Norrköping,

– I många delar. Men vi har inte lyckats kommunicera bra. Vi har ett mjukare program än det vi har lyckats förmedla och vi behöver en mer sammanhållen politik. Det finns saker vi kan behöva skruva på – ingenting är statiskt – men i det stora hela tycker jag att vi i dagens läge har en relevant politik. Vi behöver inte en ny politik, men en bättre helhet.

93546.jpg

Stefan Dayne, gruppledare Botkyrka kommun.

– Ja. För mig är det här en viktig fråga. Det är självklart att vi måste ta hand om de flyktingar som har sökt sig hit till oss. Vi måste se till att de har bostäder, skola och vård. De ska ha en chans att bli en del av samhället. Därför är det viktigt att vi tittar även på de andra frågorna så resurserna anpassas för alla.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar
Debatt