Feminism lockade många

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var ett välbesökt kafé som välkomnade Lina Mattebo när hon klev upp på scenen för att prata om feminism i kyrkan. Till grund för samtalet låg antologin ”Feminism och kyrkan” (Argument, 2015) som Lina Mattebo var redaktör för.

Några av frågorna som berördes under seminariet var hur kvinnors roll i kyrkan har sett ut genom historien samt om feminism kan leda till befrielse för både män och kvinnor.

Lina Mattebo gav också fyra argument till varför feminism behövs i kyrkan.

-  För att vi ska vara trovärdiga de som kommer till våra kyrkor, kanske framför allt min generation och ännu de som är ännu yngre.

-  För allas vår skull. För att vi ska blomma i våra gåvor och inte fastna i snäva könsroller.

-  För att den kristna trons kärna är att vi är ett inför Gud. Vi är i första hand inte män och kvinnor.

-  För att ge en sannare bild av Gud