Filadelfia i Stockholm kan byggas om

Församlingen har sagt ja till att gå vidare och titta på möjligheten att sälja det tillhörande Rörstrandsslottet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var på ett extra administrationsmöte som hölls i torsdags kväll som Filadelfiaförsamlingen i Stockholm tog beslutet att gå vidare med tre fastighets- och byggprocesser. Församlingen leddes länge av Lewi Pethrus, som grundade pingströrelsen i Sverige, och det är också den största pingstförsamlingen i Sverige.

Nu får dess styrelse i uppdrag att se över hur en eventuell ombyggnation av kyrkans lokaler i centrala Stockholm skulle kunna gå till. En sak som man vill titta på är en eventuell försäljning eller annan användning av Rörstrands slott, som är ihopbyggd med församlingens övriga lokaler

– Vi ska tittat på om slottet är en finansieringsväg till en ombyggnad av Filadelfiakyrkan, säger Sören Eskilsson, vice föreståndare.

Vill utmana arkitekter

Målet med att avskilja slottet från församlingens verksamhet är att tillskapa nya och mer anpassade och effektivisera lokalytorna vilket också kommer att sänka den löpande driftskostnaden.

– På så sätt kan vi frigöra mer medel och resurser till vår kärnverksamhet, som är att nå nya människor med evangeliet.

Sören Eskilsson berättar att kyrkan är i stort behov av renovering, och vi har utmanat arkitekter att skapa nya flexibla lokalytor, anpassade efter den verksamhet som bedrivs.

Två projekt till

Ytterligare två andra projekt togs upp vid mötet i torsdags, och även där fick församlingens styrelse tillåtelse att gå vidare. Det handlar om att bygga radhus i Tungelsta, beläget i Haninge kommun strax södra Stockholm, på mark som församlingen äger. Pengarna som fastighetsaffären kan resultera i ska gå till att starta upp en ny verksamhet i området, och församlingens önskemål är att kunna bygga en ny lokal för denna församlingsplantering.

Även i Tyresö finns planer på ett fastighetsprojekt, där församlingen hoppas kunna bygga 100 bostadsrätter på mark som man äger. Målet är att återinvestera pengarna som fastighetsaffären förhoppningsvis ger i den verksamhet som församlingen redan har i området.

– I Tyresö har vi en levande församlingsverksamhet, med en second hand som även är kopplat till socialt arbete, berättar Sören Eskilsson.

Han är tydlig med att inga slutgiltiga beslut om dessa tre projekt är tagna.

– Vi har fattat tre så kallade inriktningsbeslut. Det är för att styrelsen vill ha ett tydligt mandat, så att vi kan utreda förutsättnignarna för de här ombyggnads- och fastighetsprojekten. Sedan får vi återkomma till församlingen när det finns mer konkreta förslag på bordet.