”Finns det utrymme för vårt sätt att tänka?”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I dag möts cirka 300 av Sveriges pingstledare till samtal. På dagordningen står vårens heta fråga: ledarskap.

Åsikterna om hur en församling bör styras har hittills gått så vitt isär att det talats om en djupt splittrad rörelse.

– Det känns angeläget att få mötas och samtala. Talar vi om samma sak men använder olika ord? Min förhoppning är att vi ska få ett bibelsamtal tillsammans som gör att vi hittar rätt, säger Sten-Gunnar Hedin, föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm där ledardagarna kommer att hållas tisdag och onsdag.

Tidningsdebatt

Bakgrunden till samlingen är den tidningsdebatt som tog sin början i januari. Sten-Gunnar Hedin blev pingströrelsens talesman efter händelserna i Knutby och sa då att han var orolig för tendenser till ”apostolisk ledarskap” inom vissa delar av rörelsen. Det fick en grupp pingstpastorer att skriva en debattartikel i Dagen där de kritiserade Sten-Gunnar för att ”lägga locket på”. De önskade ett samtal och ställde en specifik fråga.

– Finns det utrymme inom pingströrelsen för vårt sätt att tänka och arbeta? Det är den springande punkten. Den frågan ställdes i artikeln och under samtalet på evangelistveckan i Jönköping men har fortfarande inte blivit besvarad, säger Yngve Bergström, föreståndare i Stenungskyrkan i Stenungsund, som var en av undertecknarna till debattartikeln.

Vad händer om den inte blir besvarad?

– Den är besvarad genom att den inte är besvarad.

Då känns det som ”nej, ni får inte plats?”

– Ja, självklart.

Yngve Bergström säger att han inte är säker på att ledardagarna kommer leda fram till en samsyn i alla frågor. Men han hoppas att man ska komma fram till att det går att samexistera bredvid varandra, trots olikheter.

– Det viktigaste är inte vem som har rätt eller fel utan att vi förstår varandra.

Att vinna världen

Den åsikten delar Sten-Gunnar Hedin.

– Det är inte säkert att vi samlar ihop oss till något slags konsensus, men som avslutning kommer Owe Lindeskär hålla bibelstudium om vårt uppdrag att vinna världen. Vi kanske har olika uppfattningar i detaljfrågor, men det uppdraget har vi hursomhelst gemensamt, säger han.

Inbjudan har gått ut till landets pingstförsamlingar som skickar sina representanter. Bland deltagarna märks Kim Wincent och Peter Gembäck, Knutby.

– Vi kommer att åka dit, men vad det leder till är enklare att svara på efteråt, säger Kim Wincent.

Öppen rörelse

Trots att ledardagarna är en intern träff så kommer dörrarna inte att stängas för utomstående. Sten-Gunnar Hedin säger att det inte varit ett enkelt beslut att ta. Han förstår somligas önskan att få föra samtalet i avskildhet, men tycker att det finns andra aspekter som är viktiga att väga in.

– Det här är mitt i en tid när vi betonat att vi är en öppen rörelse och då känns det viktigt att leva upp till det. Dessutom har samtalet redan förts offentligt, via massmedier.

Yngve Bergström förstår den åsikten, men delar den inte helt.

– Risken är att öppenheten utåt leder till att alla inte känner trygghet, men det är en avvägning som Sten-Gunnar Hedin gör som vi andra får finna oss i, i sann demokratisk anda, säger Yngve Bergström med ett leende.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar