Fler asylsökande trakasseras än vad Open Doors fått fram

Open Doors kartläggning av trakasserier av kristna asylsökande fångade inte hela bilden. Det stod klart då frågan lyftes på ett "G som i Gud"-seminarium i Almedalen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

123 personer kom frivilligt in med sina berättelser till Open Doors, då de under våren gjort en kartläggning av kristna som trakasseras på asylboenden i Sverige. Men problemet är större än så. I alla fall om man ska tro prästen Annahita Parsan, som leder en persisktalande grupp i sin församling, där samtliga kommer från muslimsk bakgrund.

Hon berättade på seminariet "Konvertit eller inte" om ett par som blev misshandlade av vakterna på flyktingförläggningen för att de bar kors och inte fastade under Ramadan. Kvinnan i familjen var gravid och blev slagen i ryggen med batong så illa att hon fick köras akut till sjukhus.

– De polisanmälde, men situationen blev då bara ännu värre, berättar Annahita Parsan.

– Så vi hämtade hennes grejer så att de kunde flytta.

Den här berättelsen har inte rapporterats in till Open Doors, och enligt Annahita Parsan finns det fler liknande exempel bara i den församling där hon är verksam, där kristna som utsatts inte ville vara med.

Större fråga

På plats för att diskutera Open Doors rapport fanns Migrationsverket, i form av dess biträdande operativ chef Veronika Lindstrand Kant. Hon sa att rapporten är intressant och belyser problemet med religiös förföljelse som Migrationsverket måste hantera.

– Man vi ser också att det här är en större samhällelig fråga, säger hon, och menar att problemen inte kan isoleras inom myndighetens ramar.

Är du överraskad av rapportens resultat?

– Det har varit en debatt tidigare om det här, exempelvis att vi skulle ha särskilda boenden för kristna. Men det man ska tänka på är att vi haft en situation med många asylsökande, och en typ av boenden som vi inte vill ha, säger Veronika Lindström Kant.

Situationen har dock blivit bättre jämfört med den stora flyktingmottagningen 2015.

Bra att frågan undersöks

Björn Cedersjö förde Sveriges kristna råds (SKR) talan, och han bekräftade att även de fått in rapporter om övergrepp på kristna asylsökande.

– Vi är glada att den här undersökningen har gjorts, vi hör annars bara om ett fall här och ett fall där.

Dock hade Björn Cedersjö invändningar mot att begreppet förföljelse användes lite för lättvindigt av Open Doors, och menade att som juridiskt begrepp är det mycket snävt. Han betonade också att SKR inte är ute efter en gräddfil för kristna asylsökande, utan att det här är en människorättsfråga, där alla ska behandlas lika.

Ingen lösning bara för kristna

På plats fanns också Centerpartiets Johanna Jönsson, varm förespråkare för en generös flyktingpolitik, som här fick säga att det som kommit fram är oacceptabelt. Tyvärr finns det för få sanktioner att sätta in mot dem som inte följer reglerna, menade hon, exempelvis då övergrepp begås av dem som redan fått avslag.

– Men när det kommer till våld och trakasserier så är det främst en fråga för polisen, menade Johanna Jönsson.

Hon var också tydlig med att det inte finns någon "kristen" lösning, utan ville sätta in problematiken i ett större perspektiv.

– Det är inte bara kristna som drabbats, utan även shiamuslimer, kvinnor och hbtq-personer.

Lösningen måste därför fungera för alla parter, och hon avvisade exempelvis idén om kristna flyktingboenden.

– Vi har inget förslag för specifikt kristna konvertiter, sa Johanna Jönsson och fick medhåll från Migrationsverkets representant.

– Vi måste hitta lösningar som gäller för alla, sa Veronika Lindstrand Kant.

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar