Fler i Livets ord-styrelsen avsäger sig förmånlig pension

Ytterligare två medlemmar av Livets ords styrelse har beslutat sig för att avstå från det kritiserade pensionsavtalet som innebar att församlingen skulle garantera dem fortsatt full lön. Det meddelar Livets ords styrelse i ett brev som mejlades ut till medlemmarna under fredagen. Samtidigt meddelas att Livets ords vd Jonathan Ekman tar ett års time out.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Brevet kan ses som en uppföljning på några turbulenta veckor i november då Upsala Nya Tidning och Dagen kunde rapportera om det pensionsavtal som garanterade fem styrelsemedlemmar full lön även efter sin pensionering. Efter diverse turer informerade Livets ords vd Jonathan Ekman att de tidigare styrelsemedlemmarna Ulf och Birgitta Ekman beslutat att för sin del avstå från pensionsavtalet som innebar pension motsvarande full lön upp till 75 års ålder, därefter en avtrappning. Nu har även styrelsemedlemmarna Svante Rumar och Maj-Kristin Svedlund fattat samma beslut som Ekmans.

Återstår att utbetala gör endast den tjänstepension som betalas ut från redan avsatta medel.

I mejlet meddelas också att pastor Robert Ekh har beslutat att avgå från Livets ords styrelse från och med årsskiftet och att det ingångna pensionsavtalet gäller oförändrat för hans del.

Livets ord vill nu stärka rutinerna kring ekonomin i församlingen och det som rör styrelseuppdragen. Därför har en ekonomisk rådgivningsgrupp tillsatts bestående av tre personer som inte står i ekonomisk relation till Livets ord. De tre – Per-Olof Eurell, Thomas Lennartsson och Malin Ivarsson – är redan igång med detta arbete.

Styrelsen har också beslutat att styrelseuppdrag inom Livets ord från och med nu inte ska vara knutet till speciella förmåner som exempelvis tjänstebil. För de styrelsemedlemmar som haft sådana avtal kommer dessa att avslutas när respektive avtalsperiod går ut. Någon förnyelse är inte aktuell.

Från den 1 januari har samtliga styrelsemedlemmar samma pensionsvillkor som övriga anställda på Livets ord.

Styrelsen meddelar också att Livets ords vd Jonathan Ekman nu är sjukskriven samt att han har beslutat att ta time-out under 2015 från såväl sitt ordförandeskap som sin post som styrelseledamot och vd, samt alla övriga ledningsuppdrag inom Livets ords arbete.

Tillförordnad ordförande i styrelsen för stiftelsen Livets ord blir pastor Jan Blom, och till vice ordförande skolchef har Magnus Westergård valts.

Brevet är undertecknat av den nuvarande styrelsen för Livets ord, vilken består av Jonathan Ekman, Robert Ekh, Joakim Lundqvist, Svante Rumar, Jan Blom, Maj-Kristin Svedlund och Magnus Westergård. Avslutningsvis skriver de att deras ambition är ”att arbeta konkret för att stärka öppenheten kring Livets Ords ekonomi, och utveckla rutiner och arbetssätt som kan fungera väl för en församling och ett arbete av vårt slag”.