Fler skolor med könsuppdelad idrott

Hälften av landets muslimska friskolor delar upp pojkar och flickor när det är dags för idrott, rapporterar Svenska Dagbladet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den könsuppdelade idrotten på Al-Azharskolan i Stockholm har väckt starka reaktioner. Men skolan är inte ensam om att dela upp lektionerna för flickor och pojkar.

Enligt tidningen finns tio skolor med muslimsk inriktning som registrerats som konfessionella hos Skolverket. Två av dessa, Framstegsskolan i Stockholm och Gryningeskolan i Botkyrka, uppger att de också delar upp pojkar och flickor på idrotten.

Ytterligare två skolor, Cordoba International School i Stockholm och Römosseskolan i Göteborg, uppger att idrotten är uppdelade när tidningen ställer frågan som undrande förälder. Fyra skolor uppger att idrottslektionerna är gemensamma medan en skola, Imanskolan i Uppsala, inte har svarat på Svenska Dagbladets fråga.

Uppdelade lektioner har Framstegsskolan haft sedan starten 1995. Orsaken är enligt rektorn att många tjejer annars inte skulle delta i undervisningen, samt att Skolinspektionen, som varit på besök flera gånger, aldrig reagerat.

– Vi har funnits i 20 år, och det har gått bra. Vad är det som gör att det blir dåligt just nu? säger rektor Khemais Bassoumi till tidningen.

Det är oklart hur vanligt könsuppdelad idrott är i andra skolor. Tidningen Skolvärlden har skrivit om att könsuppdelningen under idrottslektionerna även förekommit på Laboraskolan i Långaryd, som drivs av Plymouthbröderna.