Flera Knutbymedlemmar tar upp kontakt med anhöriga

Slutenheten i Knutby Filadelfiaförsamling är på väg att luckras upp. Fler och fler återupptar nu kontakten med sina släktingar, kontakter som i många fall varit så gott som obefintliga under flera år.
Men ännu i helgen vägrade ledningen att läsa upp ett brev som en orolig anhörig adresserat till hela församlingen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under helgen har många medlemmar lämnat orten för att hälsa på sina nära och kära. Bara ett 30-tal av totalt cirka 90 medlemmar fanns med på gudstjänsten i söndags.

Enligt flera källor med nära koppling till församlingen är också en rad medlemmar på väg att lämna gemenskapen för gott.

– Vi har läst om det i tidningen men ingen har hört av sig till församlingsledningen för att begära utträde. Det finns inte ens på dagordningen, säger föreståndaren Kim Wincent.

Dålig kontakt

Flera medlemmar har under de senaste åren haft dålig kontakt med anhöriga som inte tillhör församlingen. Nu kan Nya Dagen visa församlingens egna dokument där det framgår att den officiella policyn varit att uppmuntra medlemmarna att bryta med dem som kritiserar församlingens läror, oavsett om det är en nära vän eller släkting.

”Kan du förstå hur viktigt det är för dig när du kommer till en period i ditt liv då du – mer eller mindre motvilligt – nästan blir helt ensam? Många har gjort den erfarenheten att Gud faktiskt leder det så att man hamnar i en ofrivillig ensamhet. Att förstå att det kanske är den allra viktigaste tiden du kan gå igenom, är att förstå hur djup Guds omsorg och kärlek är till dig är.”

Så skriver den kvinna som kallas ”Kristi brud” i ett bibelstudium i församlingsbladet Insikt.

Ett annat exempel från församlingsbladet är skrivet av en annan av församlingens kvinnliga medlemmar under rubriken ”Frihet”.

”Kanske ville Han att du bytte arbete för Han vet vad som är det bästa för dig, men du fick en fruktan att det skulle du inte klara av eller att din lön blev lägre. Kanske ville Han att du skulle flytta, en längre bit eller bara byta bostad, för Han visste var du behövde bo. Men du kunde inte, för vad ska släkt och vänner säga. Kanske ville Han att du bröt med felaktiga vänner eller kanske till och med med någon i släkten, för Han visste att de hindrade dig att göra det Han ville, eller övertalade dig att inte göra det Han sa för det var ju tokigt och dom hade ju inte hört.”

Församlingens motvilja mot att ta till sig kritik utifrån har länge varit ett problem och det tycks inte ha blivit mindre det som hänt den senaste tiden. Flera personer berättar för Nya Dagen hur kontakten med de anhöriga i Knutby helt eller delvis brutits, men det finns tecken på en förändring.

Brev till församlingen

Förra veckan skickade en lillasyster till tre av församlingens medlemmar ett brev till församlingen. Hon, en ung flicka, önskade att brevet skulle läsas upp för hela församlingen men var orolig för att det skulle stoppas av ledningen eftersom brevet innehöll viss kritik mot dess sätt att påverka medlemmarna.

– Jag ville förklara för församlingen hur det känns för oss som står utanför, säger flickan som under många år haft mycket begränsad kontakt med sina syskon i Knutby. Därför ringde hon till en av medlemmarna och bad honom läsa brevet under söndagens gudstjänst. Men brevet blev aldrig läst.

– Styrelsen hade ett möte före gudstjänsten där vi beslutade att avstå från att läsa brevet, säger föreståndaren Kim Wincent.

Varför ville ni inte läsa upp brevet?

Vi bedömde att det var en angelägenhet i första hand för den berörda familjen.

Men brevet var väl adresserat till hela församlingen?

Flickan skickade brevet till en av medlemmarna.

Men hon ville att det skulle läsas för hela församlingen?

– Ja, men vi tyckte inte att det var lämpligt eftersom bara ett av flickans syskon var närvarande vid mötet. Vi vill att syskonen ska få läsa brevet innan vi läser upp det för församlingen.

Kommer ni att läsa upp det för församlingen när syskonen har läst brevet?

– Det får syskonen bestämma.

Flickan själv tror inte att syskonen kommer att vilja att brevet läses upp.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar