Flyktingfaddrar ger långsiktighet till EFK:s hjälparbete

För ett år sedan startade Evangeliska frikyrkans flyktingfadderprojekt. Nu har man cirka 200 givare, både församlingar och privatpersoner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Akuta humanitära insatser är viktiga och nödvändiga. Men detta är ett sätt för oss att hjälpa lite mer långsiktigt, förklarar Hans Lindstrand, insamlingsansvarig i EFK.

Pengarna från flyktingfaddrarna går till hjälparbete bland flyktingar i framför allt Mellanöstern och på Balkan. Två områden där tusentals flyktingar sitter fast i flyktingläger.

En av dem som blivit flyktingfadder är Josefin Stålbert från Örebro.

Hon ger en summa varje månad och tycker att det är viktigt att vara med och bidra.

– Direkt när jag såg om detta initiativ bestämde jag mig för att jag ville vara med, berättar Josefin för Dagen.

”Behoven har inte minskat”

– Flyktingfadderprojektet är ett smart och bra drag av EFK. När medierna inte längre rapporterar så mycket från flyktinglägren i Europa och Mellanöstern är det lätt att dra slutsatsen att behoven minskat. Men så är det ju inte, behoven är fortfarande stora, konstaterar hon.

Josefin har varit med och arbetat med olika hjälpsatsningar tidigare, bland annat Världens- barnkampanjen och för utsatta EU-medborgare.

Upprop under flyktingströmmen 2015

Fadderprojektet ryms i EFK:s insamlingsverksamhet Ge för livet.

– EFK gjorde ett upprop i september 2015 när flyktingströmmen till Sverige var som mest intensiv. Då fick vi ett starkt gensvar både från församlingar och enskilda gåvogivare, berättar Hans Lindstrand.

– Satsningen på flyktingfaddrar gör att vi kan planera hjälparbetet ännu bättre och vara mer flexibla. Insatserna kan sättas in där de verkligen behövs eftersom vi vet i förväg ungefär hur mycket pengar vi har.

"Har fått många givare"

EFK jobbar genom lokala samarbetsorganisationer på plats som kan sitt sammanhang vilket ger en långsiktighet i insatserna. Enligt Hans Lindstrand handlar det till exempel om olika utbildningsinsatser i flyktingläger.

– Med tanke på att vi inte gjort så mycket reklam för detta tycker jag att vi har fått många givare. Vi tror att fler vill vara med så att vi kan hjälpa ännu fler.

Josefin Stålbert tänker fortsätta att stödja projektet:

– Många barn får fortfarande inte gå i skolan och miljontals människor bor i kvar flyktingläger. Därför fortsätter jag att ge en summa i månaden. Det känns bra i hjärtat att göra något för medmänniskor som flytt undan krig och förföljelse.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar