Sök

Flyktingverksamhet finns i nästan alla församlingar

Nästan alla Svenska kyrkans församlingar är engagerade i flyktingarbete. Det visar en e­nkät som Dagen gjort.

Cirka 60 procent deltar i insamling av kläder eller andra förnödenheter. Hela 75 procent sysslar med att samla in gåvor för att bekosta flyktingarbete.

Hälften besvarade enkät

Enkäten sändes ut till drygt 500 präster i hela landet, v­arav hälften besvarade den. De flesta svar kom in under en period från början till mitten av n­ovember. Prästerna fick svara på frågor om vilken typ av arbete deras respektive församlingar bedriver inriktat på just flyktingar.

”Kontaktskapande verksamhet” är ett vanligt svarsalternativ. Det handlar om språkcaféer eller språkkurser bland annat.

Beredda att göra mer

Bara 3,8 procent svarade att de inte hade något engagemang alls. Flera församlingar svarar också att de är beredda att göra mer och att de har kontakter med Migrationsverket och sina kommuner för att få veta vad de kan göra.

Josefine Dahlgren, präst i Unnaryd i Småland, konstaterar att det här arbetet blivit ännu en större efter att hon besvarat e­nkäten:

–  Det är en jättestor del av vår verksamhet och har välsignat oss enormt.

Fungerar som faddrar

Hon berättar att de flyktingar som funnits i Sverige lite längre tid fungerar som faddrar för de som kommer nya. Varje familj som kommer får en fadder.

– Vi har många frivilliga i arbetet och det kommer fler hela tiden. En kvinna som hjälper till med klädutdelning är faktiskt muslim. Det är jättetråkigt att människor behöver det, men om de nu behöver det är vi jätteglada att de kommer hit.

En annan präst skriver i enkäten:

– Vi förbereder församlingen på att det kommer flyktingar och att alla kan hjälpa till med något, men ingen kan göra allt. Det har kommit in tältsängar, täcken, kläder och andra förnödenheter. Vi har haft besök i kyrkan av asylsökande som varit både kristna och muslimer, som har besökt kyrkan i bön.

 

Cirka 60 procent deltar i insamling av kläder eller andra förnödenheter. Hela 75 procent sysslar med att samla in gåvor för att bekosta flyktingarbete.

Hälften besvarade enkät

Enkäten sändes ut till drygt 500 präster i hela landet, v­arav hälften besvarade den. De flesta svar kom in under en period från början till mitten av n­ovember. Prästerna fick svara på frågor om vilken typ av arbete deras respektive församlingar bedriver inriktat på just flyktingar.

”Kontaktskapande verksamhet” är ett vanligt svarsalternativ. Det handlar om språkcaféer eller språkkurser bland annat.

Beredda att göra mer

Bara 3,8 procent svarade att de inte hade något engagemang alls. Flera församlingar svarar också att de är beredda att göra mer och att de har kontakter med Migrationsverket och sina kommuner för att få veta vad de kan göra.

Josefine Dahlgren, präst i Unnaryd i Småland, konstaterar att det här arbetet blivit ännu en större efter att hon besvarat e­nkäten:

–  Det är en jättestor del av vår verksamhet och har välsignat oss enormt.

Fungerar som faddrar

Hon berättar att de flyktingar som funnits i Sverige lite längre tid fungerar som faddrar för de som kommer nya. Varje familj som kommer får en fadder.

– Vi har många frivilliga i arbetet och det kommer fler hela tiden. En kvinna som hjälper till med klädutdelning är faktiskt muslim. Det är jättetråkigt att människor behöver det, men om de nu behöver det är vi jätteglada att de kommer hit.

En annan präst skriver i enkäten:

– Vi förbereder församlingen på att det kommer flyktingar och att alla kan hjälpa till med något, men ingen kan göra allt. Det har kommit in tältsängar, täcken, kläder och andra förnödenheter. Vi har haft besök i kyrkan av asylsökande som varit både kristna och muslimer, som har besökt kyrkan i bön.