Sök

Frälsningsarmén en av få kritiska röster

Danska Frälsningsarmén uttalar sig kraftfullt mot den nya danska flyktinglagen på sin hemsida.”Beslutet om att skjuta på möjligheten att återförenas med sin familj från ett till tre år är brutalt och omänskligt”, skriver de.

Frälsningsarmén i Danmark motiverar sitt uttalande med att citera Matteusevangeliets kapitel 25, vers 35. Där säger Jesus: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig”.

”Att flyktingar skall behandlas väl är ett av de grundläggande värdena i kristen tro. Vi är kallade att ta hand om vår nästa”, skriver Frälsningsarmén.

Svårare att integreras

Det är främst den del av lagen som handlar om rätten till återförening som Frälsningsarmen kritiserar. Man skriver att lagen kommer att medverka till att hålla barn och föräldrar åtskilda, den kommer att låta barn vara kvar i konfliktområden och flyktingläger, och den kommer också att göra det svårare för flyktingar att integreras i det danska samhället.

Men Frälsningsarmen skriver också att den del av lagen som handlar om att beslagta smycken och värdesaker som flyktingarna har med sig är ”djupt betänklig”. Den är, skriver man ”uttryck för en signalpolitik, som avslöjar en människosyn på väg bort från grundläggande värden”.

”Åtstramningar går för långt

De grundläggande värden som Frälsningsarmén vill föra fram är att varje människa, enligt kristen tro, har samma värde oavsett var hon kommer ifrån eller vem hon är. Därför bör alla människor behandlas med respekt och värde. Och detta, skriver man, ”lever lagen enligt vår mening inte upp till.”

Man påpekar dock att man är medveten om att alla som söker asyl varken kan eller ska få asyl. Det är myndigheternas uppgift att klarlägga vem som har skyddsbehov och vem som inte har det. ”Men denna veckas asylåtstramningar går för långt. De kränker enligt vår uppfattning barns rättigheter, och behandlar människor ovärdigt”.

Frälsningsarmén i Danmark motiverar sitt uttalande med att citera Matteusevangeliets kapitel 25, vers 35. Där säger Jesus: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig”.

”Att flyktingar skall behandlas väl är ett av de grundläggande värdena i kristen tro. Vi är kallade att ta hand om vår nästa”, skriver Frälsningsarmén.

Svårare att integreras

Det är främst den del av lagen som handlar om rätten till återförening som Frälsningsarmen kritiserar. Man skriver att lagen kommer att medverka till att hålla barn och föräldrar åtskilda, den kommer att låta barn vara kvar i konfliktområden och flyktingläger, och den kommer också att göra det svårare för flyktingar att integreras i det danska samhället.

Men Frälsningsarmen skriver också att den del av lagen som handlar om att beslagta smycken och värdesaker som flyktingarna har med sig är ”djupt betänklig”. Den är, skriver man ”uttryck för en signalpolitik, som avslöjar en människosyn på väg bort från grundläggande värden”.

”Åtstramningar går för långt

De grundläggande värden som Frälsningsarmén vill föra fram är att varje människa, enligt kristen tro, har samma värde oavsett var hon kommer ifrån eller vem hon är. Därför bör alla människor behandlas med respekt och värde. Och detta, skriver man, ”lever lagen enligt vår mening inte upp till.”

Man påpekar dock att man är medveten om att alla som söker asyl varken kan eller ska få asyl. Det är myndigheternas uppgift att klarlägga vem som har skyddsbehov och vem som inte har det. ”Men denna veckas asylåtstramningar går för långt. De kränker enligt vår uppfattning barns rättigheter, och behandlar människor ovärdigt”.