Sök

KD-politiker föreslår kristna asylboenden

Désirée Pethrus, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, oroas för nya hot mot kristna på asylboenden. Nu kräver hon åtgärder – kan inget annat göras, b­ehöver migrationsverket dela upp asylsökande u­tifrån religionstillhörighet.

– Det är verkligen inte önskvärt. Det vore ett nederlag för vårt öppna samhälle. Men om Migrationsverket och regeringen inte kan se till att människor med o­lika religiösa övertygelser kan leva samman krävs det till slut extraordinära åtgärder, säger D­ésirée Pethrus till Dagen.

I en skriftlig fråga till migrationsministern Morgan Johansson har nu Desirée Pethrus krävt svar på vilka åtgärder som regeringen kommer att vidta för att skydda och säkra asyl och flyktingboenden.

–  Min vädjan är att de signaler som kommer från personer som arbetar på asylboenden ska tas på allvar.

De senaste veckorna har D­ésiré­e Pethrus, i samtal med pastorer som har arbetat med flyktingar och asylsökande under flera år, blivit varse om flera händelser som hon själv menar är oacceptabl­a.

Bland annat har de uppgett att kristna och andra asylsökande tvingats ta av sina kors, blivit h­otade om de haft biblar på sina rum, trakasserats om de vägrat delta i de muslimska bönestunderna och attackerats på öppen gata för att de inte går till moskén. IS sympatisörer ska även ha försökt värva personer.

– En av pastorerna ringde till mig och sa att han nu varit med en person till polisen. Men om pastorn inte själv kunde ordna annat boende var han tvungen att åka tillbaka med den asylsökande. Där skulle personen behöva bo med två andra killar som har hotat att skära halsen av honom, säger Désirée Pethrus som också har tagit del av en annan pastors mejlkonversation med Migrationsverket.

– Migrationsverket svarar att de inte kan göra något därför att det finns så ont om platser. Det är ju inget acceptabelt svar.

Situationen allvarlig

Dagen har sökt migrationsminister Morgan Johansson utan framgång. Men under en interpellationsdebatt om säkerheten på asylboenden i september betonade han att lösningen inte är att dela upp asylboenden utifrån religion och etnicitet. Däremot menade han att situationen är allvarlig, men att migrationsverket redan har agerat för att förändra situationen.

– Generaldirektören för Migrationsverket tog i somras initiativ för att alla som bor asylboenden ska underteckna en särskild handling där de skriver under att de ska acceptera personer med annan religion och sexuell läggning. Då kan man också ta den grundläggande diskussionen vilka rättigheter och skyldigheter man har här, sa Morgan Johansson i september.

Men det som gjorts hittills är inte tillräckligt, menar Désirée Pethrus.

– Det är uppenbarligen inte tillräckligt. Och då måste vi sätta vakter dygnet runt på våra boenden.

Först och främst föreslår hon en utredning som kartlägger hur omfattande det är med trakasserier på grund av religion på asylboenden. Därefter krävs att reglerna förtydligas och att alla boende vet att hot och trakasserier får tydliga konsekvenser.

– I våras besökte jag ett asylboende i Nyköping. Intrycket var att man har tur om polisen dyker upp när man ringer. Men sedan gör de inget mer. Det som anmäls måste verkligen utredas. Man kan inte bara säga att du får åka tillbaka och bo med dem som har hotat dig, invänder Désirée Pethrus.

Föreslår boende utifrån religion

I sista hand noterar Désirée Pethrus att Migrationsverket tidigare har utvecklat hbtq-certifierade boenden, och föreslår en liknande lösning baserat på religion – även om det riskerar att öka motsättningarna mellan olika grupper, menar hon.

– Om det här fortsätter kommer det tyvärr bli nödvändigt i vissa fall. Men det är ju inget eftersträvansvärt.

Vågar ej ha b­ibel på rummet. Asylsökande har tvingats ta av sig sina kors och vågar inte ha bibel på rummet efter hot från andra boende som de delar rum med. Det berättar pastorer för riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD).

Désirée Pethrus.

Morgan Johansson.

– Det är verkligen inte önskvärt. Det vore ett nederlag för vårt öppna samhälle. Men om Migrationsverket och regeringen inte kan se till att människor med o­lika religiösa övertygelser kan leva samman krävs det till slut extraordinära åtgärder, säger D­ésirée Pethrus till Dagen.

I en skriftlig fråga till migrationsministern Morgan Johansson har nu Desirée Pethrus krävt svar på vilka åtgärder som regeringen kommer att vidta för att skydda och säkra asyl och flyktingboenden.

–  Min vädjan är att de signaler som kommer från personer som arbetar på asylboenden ska tas på allvar.

De senaste veckorna har D­ésiré­e Pethrus, i samtal med pastorer som har arbetat med flyktingar och asylsökande under flera år, blivit varse om flera händelser som hon själv menar är oacceptabl­a.

Bland annat har de uppgett att kristna och andra asylsökande tvingats ta av sina kors, blivit h­otade om de haft biblar på sina rum, trakasserats om de vägrat delta i de muslimska bönestunderna och attackerats på öppen gata för att de inte går till moskén. IS sympatisörer ska även ha försökt värva personer.

– En av pastorerna ringde till mig och sa att han nu varit med en person till polisen. Men om pastorn inte själv kunde ordna annat boende var han tvungen att åka tillbaka med den asylsökande. Där skulle personen behöva bo med två andra killar som har hotat att skära halsen av honom, säger Désirée Pethrus som också har tagit del av en annan pastors mejlkonversation med Migrationsverket.

– Migrationsverket svarar att de inte kan göra något därför att det finns så ont om platser. Det är ju inget acceptabelt svar.

Situationen allvarlig

Dagen har sökt migrationsminister Morgan Johansson utan framgång. Men under en interpellationsdebatt om säkerheten på asylboenden i september betonade han att lösningen inte är att dela upp asylboenden utifrån religion och etnicitet. Däremot menade han att situationen är allvarlig, men att migrationsverket redan har agerat för att förändra situationen.

– Generaldirektören för Migrationsverket tog i somras initiativ för att alla som bor asylboenden ska underteckna en särskild handling där de skriver under att de ska acceptera personer med annan religion och sexuell läggning. Då kan man också ta den grundläggande diskussionen vilka rättigheter och skyldigheter man har här, sa Morgan Johansson i september.

Men det som gjorts hittills är inte tillräckligt, menar Désirée Pethrus.

– Det är uppenbarligen inte tillräckligt. Och då måste vi sätta vakter dygnet runt på våra boenden.

Först och främst föreslår hon en utredning som kartlägger hur omfattande det är med trakasserier på grund av religion på asylboenden. Därefter krävs att reglerna förtydligas och att alla boende vet att hot och trakasserier får tydliga konsekvenser.

– I våras besökte jag ett asylboende i Nyköping. Intrycket var att man har tur om polisen dyker upp när man ringer. Men sedan gör de inget mer. Det som anmäls måste verkligen utredas. Man kan inte bara säga att du får åka tillbaka och bo med dem som har hotat dig, invänder Désirée Pethrus.

Föreslår boende utifrån religion

I sista hand noterar Désirée Pethrus att Migrationsverket tidigare har utvecklat hbtq-certifierade boenden, och föreslår en liknande lösning baserat på religion – även om det riskerar att öka motsättningarna mellan olika grupper, menar hon.

– Om det här fortsätter kommer det tyvärr bli nödvändigt i vissa fall. Men det är ju inget eftersträvansvärt.

Vågar ej ha b­ibel på rummet. Asylsökande har tvingats ta av sig sina kors och vågar inte ha bibel på rummet efter hot från andra boende som de delar rum med. Det berättar pastorer för riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD).

Désirée Pethrus.

Morgan Johansson.