Fokus på Luther och mission under ELM:s årskonferens

En satsning på mission i Sverige och samtal om nya tänkbara missionsfält i andra länder. Om detta handlade Evangelisk luthersk missions årskonferens i pingsthelgen. En av talarna var United-pastorn Magnus Persson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Roseniuskyrkan i Stockholm var värd för ELM:s årskonferens, som avslutades på måndagen. Ett 150-tal personer deltog i samlingarna och det samtalades i flera viktiga framtidsfrågor.

En av dessa handlar om hur ELM:s mission i andra länder ska se ut. Organisationen har sedan många år missionsarbete i Eritrea, Etiopien, Kenya samt Peru.

– I dessa länder står vi i en långsiktig överlämnandeprocess och behöver fundera på nya missionsåtaganden, berättar Daniel Ringdahl, predikant i Roseniuskyrkan, för Dagen.

En annan fråga på dagordningen var vilken inriktning arbetet i Sverige ska ha.

– Vi inser mer och mer att Sverige är ett missionsland och som namnet anger vi är en missionsrörelse. Därför ägnade vi tid åt att titta på olika möjligheter.

Ett konkret uttryck för den strävan var när några konferensdeltagare samtalade om Gud med människor i Humlegården i Stockholm. Senare firades också en friluftsgudstjänst på samma plats.

På ELM:s årskonferenser medverkar huvudsakligen personer från ELM:s egna led och så också i år. Men ett par talare från andra kyrkor brukar vara med.

– I år bjöd vi in bibelläraren Jan Tore Olsen från Norge och Magnus Persson, pastor i United i Malmö. De gjorde uppskattade insatser.

Magnus Persson talade över ämnet "Reformationen – att söka sina rötter". Och reformationsåret satte sin prägel på årskonferensen.

Andra föredrag handlade om Luther och överheten, Luther och kallelsen och Luther som bibelöversättare.

– Det Luther sa om "rättfärdiggörelse genom tro" är viktigt och värt att fira, tycker vi.

– I vårt samhälle där vi "får vad vi förtjänar" är Luthers förhållningssätt det omvända. Han betonar i stället vad Jesus förtjänat åt dig och mig genom sin död och uppståndelse.

– Det synsättet ger trygghet i tron och bärkraft för livet eftersom vi då kan leva ett aktivt kristet liv i vardagen utan att känna att vi hela tiden måste prestera för att duga, säger Daniel Ringdahl.

ELM har mellan 2 500 och 3 000 medlemmar i Sverige i 45 missionsföreningar. Dessa finns framför allt i södra Sverige och Umeå-trakten.

– På några platser finns växande missionsföreningar. Och i Malmö har vi ett pionjärarbete, en nyplantering där det ser väldigt positivt ut, berättar han för Dagen.

Evangelisk luthersk mission bildades 1911 under namnet Missionssällskapet Bibeltrogna vänner. För drygt tio år sedan (2005) ändrades namnet till Evangelisk luthersk mission.

Årskonferensen pågick mellan den 2 och 5 juni.