Folkpartiets namn stryks från kyrkopolitiken

”Folkpartister i Svenska kyrkan” byter namn, och även logotypen med FP:s blåklint försvinner från Svenska kyrkans politiska forum.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Däremot kommer förkortningen FiSK att vara kvar. Nu med betydelsen ”Fria liberaler i Svenska kyrkan”.

– Vi vill behålla denna urkristna symbol från katakomberna, säger ordförande Christer Kax Sundberg, om varför förkortningen FiSK lever vidare trots namnbytet.

I och med beslutet är nu FiSK som nomineringsgrupp helt fristående från Folkpartiet. Tanken med namnbytet är att fånga in flera personer som skriver under på deras liberala värderingar. Christer Kax Sundberg berättar att nomineringsgruppen redan lockar folk utanför Folkpartiet, trots att partinamnet och partisymbolen funnits med. Ungefär 15 procent av de 1 500 personer som är engagerade i FiSK kommer utanför Folkpartiet, som nu alltså försöker fiska liberaler av alla de slag.

Vad är en liberal kyrkopolitik?

– Vi tycker att det är viktigt med kyrklig utbildning, kunskapen om kristna frågor och värderingar är för dålig i dagens samhälle. Det är viktigt att kyrkan får en viktig roll att spela.

– Vi jobbar också för jämlikhet, jämställdhet och är drivande i hbt-frågor. Fri församlingstillhörighet är också en fråga vi tycker är viktig.

FiSK har i dag 13 mandat av 251 på kyrkomötet och är ingen av de större grupperna. I och med namnbytet flaggar de för att de är öppna för samarbete med andra nomineringsgrupper som har samma grundsyn.

Har partinamnet hindrat sådana samarbeten?

– Ja, det tror jag, säger Christer Kax Sundberg.

Han menar att FiSK ligger ganska nära såväl POSK som Öppen kyrka. Även Kristdemokrater i Svenska kyrkan delar de mycket med, med undantag för hbt-frågorna.

Nästa kyrkoval är 2013, vilket blir det första där FiSK ställer upp under namnet ”Fria liberaler i Svenska kyrkan”.