Förälder: ”RFSU sätter barnen under en enorm press”

I sitt nya förslag bryter RFSU mot Europakonventionen. Det menar Ulf Silfverling, biologi­lärare och själv far till tre ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Om mitt barn hade kommit hem och fått höra de här sakerna av en främmande vuxen, då hade jag funderat på att polisanmäla den personen. Om mitt barn hade sagt att det var en lärare som stått för undervisningen, då hade jag blivit ännu mer skrämd. Då drabbar det ju fler barn, säger Ulf Silfverling.

”På gränsen till ofredande”

Han har själv undervisat i sexualkunskap under sina biologilektioner. Och understryker att han inte alls är emot att prata om eller lära ut kring hur barn blir till.

Men det här, menar han, är något helt annat. Ulf Silfverling hävdar till och med att RFSU:s stödmaterial kan vara ett brott mot Europakonventionen, artikel 9.

– Där står det att staten ska respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Dessutom rör de sig i närheten av vad som skulle kunna bedömas som ofredande. I Sveriges rikes lag står det att man inte får ”genom ord eller handlande ofreda en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”.

Inflytande för privat aktör

Men RFSU menar i artikeln bredvid att de tagit hänsyn till att barnen har olika religiös bakgrund.

– Det kan jag inte alls se. All undervisning ska ju ske på vetenskaplig grund, men det här är ju helt klart på en ideologisk grund. Det är ju otroligt att en privat aktör kan ha det här inflytandet på skolan. De säljer ju både kondomer och sexhjälpmedel. Det skulle ju vara som att tobaksbolagen fick undervisa i skolan om rökning.

– Men man behöver ju inte alls vara kristen för att reagera. Det här berör ju alla föräldrar. RFSU sätter barnen under en enorm psykisk press, och jag undrar hur länge det ska få fortgå.