Förre ärkebiskopen protesterar mot ny vigselordning

Biskoparna Gunnar Weman och Biörn Fjärstedt protesterar mot kyrkomötets beslut om ny vigselordning. Det är inte förenligt med kyrkans heliga skrifter, säger de två i ett gemensamt uttalande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Gunnar Weman var ärkebiskop 1993-1997 och Biörn Fjärstedt var biskop i Visby 1991-2003.

De skriver att de som biskopar i Kristi kyrka ännu är engagerade i svenskkyrkliga och ekumeniska sammanhang.

"Vi vill markera att vi inte kan stå bakom det beslut som Svenska kyrkans ledning och kyrkomöte tagit om äktenskapet. Den bibelteologiska framställning som presenterats om äktenskapet är inte förenlig med kyrkans Heliga Skrifter, särskilt inte med Jesu undervisning, och brister dessutom i respekt för ekumeniska överenskommelser och strävanden".

Gunnar Weman och Biörn Fjärstedt säger att "ett kyrkomöte som så tydligt följt de dominerande politiska partiledarnas uttalanden och därefter riksdagsmajoritetens beslut betraktar vi inte som rimligt legitimt i kyrkligt avseende".