Forskare: Gudstro är det enda vetenskapliga

- Gudstro är den vetenskapliga världsbilden. Annat är till stor del fria fantasier.
Det säger Allan Emrén, filosofie doktor i fysikalisk kemi och anställd vid Göteborgs universitet och Chalmers under 35 år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!