Forskare Viktor Aldrin: Juridiskt omöjligt att stoppa religion i skolor

Ett förbud mot religiösa uttryck i skolan är en juridisk omöjlighet, och politikerna blundar för det. Det menar Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås.
– Det är allvarligt att Sveriges politiker låtsas att vissa grundlagar inte gäller, för att vinna politiska poäng.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Religionsfriheten, som står fastslagen i svensk grundlag, tillåter inte ett totalt förbud mot religion i skolan. Det menar Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås, med anledning av Socialdemokraternas kongressbeslut om att förbjuda religiösa inslag i skolan.

Viktor Aldrin forskar om konflikter kring konfession i svensk skola, och just nu om skolavslutningar i kyrkan. Han menar även att regeringsformen förbjuder det allmänna, som stat, kommun och skola, att inskränka elevers rätt att utöva sin religion eller tvinga elever till särskilda åsikter.

– En sådan åsikt kan till exempel vara att religion är farligt eller förbjudet, säger han.

”Då måste vi lämna EU”

Viktor Aldrin påpekar även att svenska staten enligt Europakonventionen är skyldig att försäkra föräldrar att det finns undervisning för deras barn i enlighet med deras livsåskådning.

Att bestrida den rätten menar han skulle vara olagligt.

– Om Socialdemokraterna och Liberalerna vill förbjuda detta krävs att vi lämnar EU.

Enligt Aldrin finns en idé bland socialdemokratiska politiker om att FN:s barnkonvention väger särskilt tungt i frågan om barns rätt till frihet från religiös påverkan. Därför vill somliga ställa barnkonventionen mot Europakonventionen för att på så sätt skydda barnen från deras föräldrars religiösa åsikter och fostran.

”Dömd att misslyckas”

Men det är en tankegång som han hävdar är dömd att misslyckas eftersom just FN:s barnkonvention snarare skulle stärka religionens plats i skolan ytterligare. I barnkonventionen framhålls nämligen att barnens identitet, och därmed också barnets religiösa identitet, inte får kränkas av staten.

Föräldrars huvudansvar och barnens rätt att tro på vad man vill utan statens inblandning är också delar som, enligt Aldrin, tydligt lyfts fram i denna konvention.

– Visserligen finns en paragraf om att man får skydda barn från traditionella sedvänjor som kan vara farliga för barns hälsa men då handlar det enbart om sjukvård och inget annat. Antar Sverige FN:s barnkonvention som lag, blir religionens plats i skolan än mer stärkt.

Även om ett beslut om förbud av religion i skolan och mot konfessionella friskolor har tagits av Socialdemokraterna så tycker Aldrin att ett totalt förbud av religion i skolvärlden ser avlägset ut när man lyssnar på vad Stefan Löfven sagt.

– Tittar man på vad statsministern säger, så är det mest lösa skott som avfyras. Skolavslutningar i kyrkan ska få vara kvar, studiebesök får fortfarande göras i kyrkor, och man får fortfarande fira advent med barnen. Det är inte totalt förbud av religion.

– Men skriker man högt, kanske man kan få folket att tro att ett förbud faktiskt kan ske, även om det i slutändan är juridiskt omöjligt. Det är allvarligt att Sveriges politiker låtsas att vissa grundlagar inte gäller för att vinna politiska poäng.

”Tack och lov har vi grundlagar”

Viktor Aldrin tycker att frågan bland annat handlar om att det i dag är en sekulär majoritet i samhället som tar sig rätten att sparka på de religiösa minoriteterna i landet.

– Numera tycks det vara upp till politikernas dagsvilja om det är okej med religion eller inte. Tack och lov har vi grundlagar för att motverka den typen av politisk lynnighet.

Aldrin pekar på att det har gått fel genom historien när majoritetssamhället tryckt ner minoriteter. Grundlagarna ska därför skydda oss mot att göra om samma misstag igen.

– Titta bara på vårt lands historik med minoriteter som romer och judar, säger han.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar
Debatt