21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Forskning och statistik saknas om hot mot troende

”Det har inte hänt så mycket efter vår rapport.” Det säger Göran Larsson, professor i religions­vetenskap vid Göteborgs universitet.

Han deltog i den enda större rapport som kartlagt hot och trakasserier mot trossamfund och dess utövare.

Rapporten ”Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund” (beställd av Nämnden för statlig stöd till trossamfund) beskriver hot och trakasserier både mot trossamfund och mot enskilda medlemmar i dessa. Här konstateras att det finns ett stort mörkertal, eftersom långt ifrån alla hatbrott med religiös koppling anmäls.

I rapporten dras bland annat slutsatsen att Brottsförebyggande rådet (Brå) behöver kartlägga hot mot konvertiter och att stödet till forskning kring islamofobi och antisemitism bör utökas till att också inkludera hot mot kristna och andra religiösa grupper.

Systematisk forskning

Brå valde att inte fortsätta granska konvertiter i samband med hatbrott, vilket Göran Larsson beklagar.

– Våra förslag har inte resulterat i någon systematisk forskning i de här frågorna, men det skulle behövas, säger han.

Han menar att arbetet är viktigt ur religionsfrihetssynpunkt.

Göran Larsson tycker även att samfunden själva kunde vara mer drivande:

– Man kan ha olika syn på Gud men ändå vara överens om att man vill leva i ett land där alla kan uttrycka sin religion.

– Vi hade väl en from förhoppning att de olika trossamfundens ledare skulle försöka inleda ett samtal om de här frågorna. Exempelvis ”Vad är hatbrott eller trakasserier på grund av tro? Vad är religionsfrihet?” Om man kom fram till gemensamma definitioner skulle man också kunna säga att ”det här ställer vi inte upp på”. De kanske också kunde vända sig till myndigheterna om de behöver hjälp i detta.

Inte fått något uppdrag

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism hänvisar frågor kring hot mot troende till Brå och polisen, eftersom det handlar om hatbrott och inte terrorism.

Utredaren Carina Djärv på Brå påpekar att valet av statistik följer regeringens önskemål. ”Om vår uppdragsgivare ändrar sina önskemål så följer vi dessa.”

Hasse Boström

Hasse Boström är tidigare reporter, tf chefredaktör, redaktionschef, webbredaktör, ledarskribent, debattredaktör, nyhetschef och familjeredaktör på Dagen.

Fler artiklar