Förskola i Mullsjö: Om de förbjuder religiösa inslag lägger vi ner förskolan

Förskolechef Johanna Bard, Mullsjö: Om vi inte får driva konfessionell förskola ligger det inte i vårt intresse att driva den vidare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!