Förvaltningsdomstol granskar kyrkobyggnadslag i Egypten

Den egyptiska förvaltningsdomstolen inledde på lördagen en granskning av ett lagförslag som reglerar byggande och renovering av kyrkor i landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

På en presskonferens meddelade chefen Abo al-Azm att förvaltningsdomstolen ska se över det lagförslag som regeringen godkände på torsdagen. Därefter är tanken att parlamentet ska diskutera förslaget.

Läs mer: Kristna i Egypten kräver lika rättigheter

Samtidigt uppger Egypt Independent att den koptiska ortodoxa kyrkan, efter diskussioner med statstjänstemän, har nått en överenskommelse med regeringen om utformningen av kyrkobyggnads- och renoveringslagförslaget.

Enligt tidningen vägrade talespersonen för den ortodoxa kyrkan samtidigt att säga något mer om innehållet i det överenskomna förslaget.

Överenskommelsen kom efter att mycket kritik riktats mot lagförslaget. Vissa kritiker har hävdat att säkerhetsbyråer fortfarande skulle kunna sätta stopp för tillstånd att bygga och renovera kyrkor eftersom lagförslaget anger att "guvernören fattar efter samordning med de berörda myndigheterna beslut" utan att specificera vilken typ av myndigheter det handlar om.