Fyra EFK-pastorer svarar: Vad är viktigt för EFK efter ledarturbulensen?

Fyra röster om ledarkrisen i Evangeliska frikyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

93206.jpgJoachim Elsander, pastor i Korskyrkan, Borlänge:

– Det är naturligtvis ledsamt när det inte riktigt fungerar. Det blir oro, frågor och besvärligt för hela rörelsen. Samtidigt går det dagliga arbetet ute i församlingarna på som vanligt.
– Jag har förstått att det varit samarbetssvårigheter, men de flesta av oss vet inte så mycket mer. Det gäller att stilla frågorna på ett bra sätt, och samtidigt sätta fokus framåt. Det kan bli lite stopp nu, mitt i en fas av nyorientering. Daniel Norburg brann exempelvis för ”hubbar”. Kommer det att fortsätta, eller blir det nya idéer? 
– Utmaningen är att hitta en ny missionsdirektor på sikt – en stor process. Jag har inget namn i dag, men tänker mig ett team och att det finns kompetenta kvinnor med i detta.

 

93167.jpgAnna-Lena Thoursie, pastor i Korskyrkan, Jönköping:

– Jag tror att många känner sorg över det som har hänt – att människor inte kan fortsätta i olika uppdrag. Men samtidigt är det inte katastrof utan det finns så mycket av bärande grund i vår gemenskap.
– För framtiden är det viktigt att vi har rimliga förväntningar på dem som ska gå in i olika uppgifter så att människor känner att det är möjligt. Det gäller både för ideella i styrelsen och i missionsdirektorsfrågan.Vi är ett stort samfund med en bred syn på vad ledarskap är – och det är nog viktigt att föra samtalet om vilken typ av ledarskap vi vill ha. Jag tror också det är viktigt att bemöda sig om kommunikation, även om det är ett dilemma vad man kan säga och inte säga i sådana här situationer.

 

93169.jpgThomas Arvidsson, pastor i Aneby och ordförande i EFK:s medarbetarförbund:

– Självklart är det sorg när det blir situationer som gör att människor kliver av. Men jag tror att det är i Örebro och runt EFK:s kontor det har påverkat mest. Den vanlige EFK-medlemmen är inte så nära detta.
– Ingen pastor i medarbetarförbundet har hört av sig till mig om saken. Det klart det finns lite oro och förböner har betts, men jag upplever att finns det ett stort förtroende för ledarteamet i Örebro.
– Just nu är det viktigaste att styrelsen blir fulltalig och får arbetsro. När det gäller missionsledare så tänker jag ett ledarteam. Samtidigt måste någon naturligtvis utses att vara med i Sveriges kristna råd och vissa sådana arbetsuppgifter.

 

93170.jpgJohn van Dinther, pastor i New Life, Stockholm:

– Det viktiga nu är att inte gå på defensiven. Vi behöver ett ledarskap som går framåt och vågar ta initiativ och förändra. Vi kan inte söka en linje där vi bara uppehåller det vi har, utan måste våga risktagande.

– Jag vet inte alla detaljer om vad som hänt. Men ledarskap innehåller alltid ett pris och det är en utmaning att ta sig igenom kriser. Här ska vi inte vara rädda för att ha lite olika inriktningar, och alla behöver inte tycka lika, utan det måste också få finnas konflikt. Utifrån det ska vi bygga en enhet framåt.

Läs mer: Regionala träffar om ledarkrisen

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar